Zes nieuwe ambassadeurs voor promotie Belgisch duurzaamheidsbeleid

Er is nog veel werk aan de winkel voor de federale regering om de VN millenniumdoelstellingen inzake duurzaamheid, zoals geformuleerd in 2015, te behalen tegen 2030. Om deze doelstellingen bekend te maken onder het grote publiek heeft minister voor Duurzame Ontwikkeling, Marie-Christine Marghem (foto), zes nieuwe duurzaamheidsambassadeurs benoemd.

De zes organisaties die moeten zorgen dat de millenniumdoelstellingen bij de Belgen gekend worden, zodat deze ook kunnen worden behaald, zijn: reisorganisatie Joker, natuurbeschermingsorganisatie Natuurpunt/Natagora (Brussels/Waalse tak), het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), het filmfestival MOOOV en dagblad Metro.

De millenniumdoelstellingen hebben onder andere tot doel de armoede terug te dringen en de klimaatverandering tegen te gaan.  Juist bij deze twee zaken België nog serieuze inspanningen verrichten om de doelstellingen tegen 2030 te halen.

Bron: RTBF (dit is een vertaling uit het Frans)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *