Werken Oosterweel-verbinding eind 2018 daadwerkelijk van start

Het dossier speelt al een jaar of 20. Twintig jaar van actievoerende Antwerpenaren tegen voorgenomen tracés, een referendum en talloze politieke discussies waarop aanpassingen volgden. Niet dat de discussies nu definitief zijn gaan liggen, maar de werken voor de Oosterweel-verbinding zijn vandaag dan eindelijk symbolisch begonnen. Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts stak de eerste spade in de grond.

Doel van de Oosterweel-verbinding is de filedruk op de Antwerpse Ring te doen afnemen en de Antwerpse haven beter bereikbaar te maken. Daartoe worden verschillende tunnels en aftakkingen gegraven en aangelegd in verschillende delen van Antwerpen. Daar waren en zijn veel inwoners niet blij mee.

In de districten Merksem en Deurne rees veel protest. Zij waren bang dat al de auto’s die van de Ring af komen door hun buurten zouden rijden, met  lawaai en gezondheidsklachten ten gevolge. Boze Antwerpen richtten een actiegroep op, StRaten-Generaal geheten,  die menige rechtszaak voerde tegen Oosterweel. Er werd in 2009 zelfs een referendum gehouden over een deel van het toenmalige plan voor Oosterweel dat bekend stond als ‘De Lange Wapper’. De Lange Wapper werd met het referendum afgeschoten en Oosterweel was weer eens terug bij af.

Voor die tijd en daarna is Oosterweel nog diverse keren aangepast. Hoewel nog steeds niet naar ieders zin heeft de Vlaamse regering nu juridisch alle ruimte om met de huidige opzet van start te gaan. De werkzaamheden beginnen eind 2018,  worden in fasen uitgevoerd en in 2025 moeten ze zijn afgerond.

Bij de Gazet van Antwerpen valt te zien hoe de verschillende fasen gaan verlopen en wat ze inhouden.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *