Wat te doen met Brussel?

De stad Brussel is een bestuurlijk kluwen bestaande uit 19 deelgemeenten met elk hun eigen burgemeester met zijn/haar bevoegdheden en zes politiezones. Tijdens de onlusten twee weken geleden bleek nog eens dat dit niet goed werkt, eufemistisch gezegd. Iedere politieke partij heeft wel een idee om het bestuurlijke roer om te gooien in Brussel, te beginnen met de politiezones die tot een zone een gemaakt zouden moeten worden. Oud federaal minister en ex-voorzitter van de Waalse christendemocraten (cdH) Joëlle Milquet komt vandaag met nog een voorstel.

Milquet stelt voor een tienjarenplan op te stellen met een globale en gezamenlijke strategie voor alle overheidsniveaus dat zowat alle domeinen omvat, van onderwijs over economie, gezondheid, veiligheid tot mobiliteit. Een ‘convergentiecomité’ moet toezien op de uitvoering van het plan. In dat comité zijn de federale overheid, de gewesten en de gemeenten vertegenwoordigd. De leiding is in handen van het gewest.

Milquet is nu nog verkozen voor het Brusselse parlement, maar is niet meer verkiesbaar in 2018. Wat er ook van haar plan terecht mag komen, zij zal er zelf geen uitvoering meer aan geven.

Bron: De Standaard

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *