Waalse economische vooruitzichten veelbelovend

De Waalse economische vooruitzichten staan er goed voor. Sinds 2016 valt een sterke groei waar te nemen die in 2017 zelfs boven het Belgische groeipercentage lag en hoger was dan bijvoorbeeld Statistiek Vlaanderen had berekend.

De Waalse Unie van Ondernemingen bevestigt het positieve beeld, maar men heeft daar ook wel zorgen. Grootste zorg is dat er een tekort aan beschikbare geschikte arbeidskrachten zal ontstaan dat de economische groei kan fnuiken. Navraag bij See Telecom in Braine l’Alland leert dat men daar voor ingenieurs al rondkijkt in Frankrijk en Spanje. Andere gevaren die op de loer liggen, zijn Amerikaans protectionisme en de schommelingen op de beurs.

Voor de rest is de Waalse Unie van Ondernemingen toch vooral positief gestemd. Ze willen de gelegenheid aangrijpen om voorwaarden te scheppen voor een meer duurzame, stabiele economische groei die minder onderhevig is aan economische schommelingen.

Voor de verwachte Vlaamse economische groeicijfers klik je op de link van Statistiek Vlaanderen in de lead.

Bron: RTBF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *