Vlaanderen haalt verplicht aantal technische controles vrachtwagens en bussen niet

De Vlaamse overheid moet jaarlijks zo’n 4.200 technische controles van vrachtwagens en bussen uitvoeren op haar snelwegen, maar haalt dat aantal bij lange na niet. Minister Ben Weyts van Mobiliteit erkent dit, maar zegt dat zijn kabinet vanaf nu het aantal controles weer gevoelig gaat opdrijven.

Om te voorkomen dat er vrachtwagens en bussen met technische gebreken op de Europese wegen rondrijden, verplicht de Europese regelgeving België om jaarlijks 9.200 technische controles uit te voeren, naast de periodieke keuring. Vlaanderen zou daarvan 46%, is 4.200 controles, voor haar rekening moeten nemen.

Met de zesde staatshervorming van 2015 is die technische controle van een federale bevoegdheid een gewestelijke bevoegdheid geworden. De federale overheid behaalde het door Europa gestelde aantal technische controles wel altijd. Vlaanderen bleef in 2016 en 2017 ver onder het gestelde aantal met respectievelijk slechts 1.925 en 1.700 technische controles.

Minister Weyts geeft in antwoord op vragen in het Vlaams parlement toe dat zijn kabinet ver achterblijft bij de doelstellingen. Hij geeft als reden dat er lange tijd een tekort was aan inspecteurs. Dat waren er voor de staatshervorming  slechts tien. Nu is dat aantal gestegen tot 19.  Die nieuwe inspecteurs moesten eerst worden opgeleid door ervaren inspecteurs, die zodoende zelf minder uren konden kloppen. Weyts hoopt vanaf dit jaar een inhaalslag te maken.

Bron: De Standaard

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *