Vlaamse bioboeren gezocht

Vlaanderen doet het niet goed op het gebied van biologische landbouw. Slechts 1,1% van de landbouwgrond in Vlaanderen is bestemd voor biologische landbouw. Wallonië doet het met 9,7% veel beter en ligt zelfs boven het Europees gemiddelde van 6,7%. Tijd voor een actieplan, vindt Vlaams minister voor Landbouw Joke Schauvliege.

Bron foto: VRT

Dat actieplan heet voluit het Strategische Plan Biologische Landbouw 2018-2022. Belangrijkste speerpunt daarin is de oprichting van zogenaamde regionale ‘bioclusters’, lokale samenwerkingsverbanden van boeren die overschakelen van de reguliere landbouw naar de biologische landbouw. Schauvliege gebruikt hiervoor de metafoor van de uit deinende olievlek. Om in natuurtermen te blijven, kun je ook zeggen: als er één schaap over de dam is …

Verder investeert de minister 1,4 miljoen euro extra in onderzoek en innovatie. Dat geld moet wel gaan naar zaken waar boeren ‘concreet iets aan hebben’.

Volgens BioForum Vlaanderen, de sectororganisatie biolandbouw en biovoeding, is het aandeel aan biologische producten in zowel Vlaanderen als Wallonië stijgende. Ook zij zien echter de trend dat in Wallonië veel meer biologische landbouw is dan in Vlaanderen. De cijfers over 2016, de meest recente cijfers die er op hun site te vinden zijn, tonen dit aan. In dat jaar bedroeg de totale oppervlakte aan biologische landbouwgrond in Vlaanderen bijna 7.000 ha. In Wallonië was dat in 2016 71.289 ha! Belgische gezinnen besteedden in dat jaar volgens BioForum 586 miljoen euro aan biologische producten. In de totale besteding aan verse voeding nam biologisch voedsel daarin een marktaandeel van 3% in.

Bronnen: Retaildetail België, VRT, BioForum Vlaanderen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *