Veel verkeersovertreders ontlopen boete door nieuw geautomatiseerd systeem

Wie de afgelopen maand een verkeersovertreding beging en daardoor een door de politie uitgeschreven pv in handen kreeg, heeft met wat geluk de eigenlijke boete uiteindelijk nooit hoeven te betalen. Veel pv’s van de politie werden niet geconcretiseerd in een feitelijke boete doordat een nieuw geautomatiseerd systeem te ‘streng’ werkte.

Het nieuwe geautomatiseerde systeem is sinds 28 maart in werking. Om een pv om te zetten in een daadwerkelijk verzonden boete moeten agenten allerlei gegevens invoeren (naam, adres, rijksregisternummer etc.) . Als dat niet volgens de juiste manier of niet volledig gebeurt, weigert het systeem de boete aan te maken.

Sinds de invoering ervan zou zo al voor één miljoen euro aan opgelegde verkeersboetes niet zijn geïnd. De politie is gefrustreerd dat het systeem zo precies werkt, maar bij FOD Justitie vinden ze het belangrijk dat de overtreder exact geïdentificeerd wordt.  Volgens diezelfde federale overheidsdienst is het aantal fout ingevoerde pv’s nu snel aan het dalen.

Bron: Het Laatste Nieuws

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *