Te vrije interpretatie Romeinse geschiedenis door Bart De Wever

Het is in België algemeen bekend dat Antwerps burgemeester en N-VA voorman Bart De Wever graag koketteert met zijn kennis over het Romeinse rijk. Vorige week deed hij dat nog bij de VRT, vandaag in een lang interview met het Franstalige magazine Wilfried. In beide gevallen was het onderwerp de bejegening  doorde oude Romeinen van vreemdelingen. Volgens De Wever kunnen wij wat dat betreft nog veel van de oude Romeinen leren.

Zo zouden de Romeinen nooit een ‘snel-Belgwet’ hebben ingevoerd en was het Rome onder keizer Claudius heel open tegenover vreemdelingen, zolang zij zich maar aanpasten aan de Romeinse mores. Dat zou men in België ook moeten toepassen, aldus De Wever.

Quatsch, zegt historicus Jeroen Wijendaele over die kritiek op de snel-Belgwet in Knack. Hij wijst erop dat in 212 na Christus keizer Caracalla een ‘snel-Romeinwet’ invoerde waardoor alle inwoners die zich op door de Romeinen gecontroleerd territorium bevonden in één klap Romeins staatsburger werden.

Volgens Wijnendaele valt de kennis van De Wever over het oude Rome te vergelijken met een portie frietjes van de MC Donald’s: te klein, te weinig en geen voldoening.

Lees het bericht over het interview van De Wever in Wilfried in De Standaard en het commentaar van Wijnendaele in Knack. Conditio sine qua non – nee: ik beheers het Latijn niet zoals De Wever, dit is in feite het enige – zal ik in mijn column op zondag ook terugkomen op Bart De Wever en zijn fascinatie voor het oude Rome.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *