Vlaanderen wil gecontroleerde arbeidsmigratie makkelijker maken

Het aantal openstaande vacatures in Vlaanderen is hoog en er lijken niet genoeg Vlaamse werkzoekenden bereid of capabel om ze allemaal in te vullen. Daarom wil minister van Werk Philippe Muyters (foto, N-VA) het voor hoogopgeleide arbeidsmigranten gemakkelijker maken in Vlaanderen aan de slag te gaan.

Muyters heeft een plan opgesteld dat op 1 januari 2019 van kracht moet worden. Daarin staat dat Vlaamse bedrijven eerst moeten proberen Vlaamse werklozen aan te werven. Lukt het niet in Vlaanderen, dan komen de Walen en Brusselaars in het vizier, daarna de buurlanden en ten slotte de rest van de wereld. Voor de potentiële werknemers uit de rest van de wereld wil Muyters nu enkele wijzigingen ter vereenvoudiging doorvoeren.

In plaats van 12 maanden zullen zij voortaan tot drie jaar voor een bedrijf kunnen werken. Ook wordt het voor hen gemakkelijker om van onderneming te veranderen. Hoogopgeleide buitenlandse studenten die in Vlaanderen hebben gestudeerd, wil Muyters hier zien te houden door hen een langer verblijfsrecht te geven waarin ze op zoek kunnen naar een job. Ook voor stages in Vlaamse bedrijven voor buitenlandse studenten bepleit hij een vereenvoudiging.

Het aantal openstaande technische vacatures wil Muyters ten slotte aanpakken door een lijst van knelpuntberoepen in die sector te laten opstellen en beheren door de VDAB. Buitenlandse werkzoekenden die in een technisch beroep op die lijst aan de slag willen en kunnen, kunnen zo aanspraak maken op speciale financiële regelingen.

Bron: De Standaard

Groei werkgelegenheid in kmo’s verwacht

Dat de Belgische economie het momenteel goed doet, valt terug te zien in de meest recente tewerkstellingsenquête van HR dienstverlener SD Worx. In Vlaanderen en Brussel verwacht één op de drie kmo’s (= kleine en middelgrote ondernemingen, Nederland: MKB) de komende drie maanden nieuw personeel in dienst te nemen. In Wallonië is dat net iets minder dan één op drie.

Het gaat hierbij echter niet uitsluitend om een uitbreiding van het personeelsbestand. Tien procent van de ondervraagde kmo’s verwacht medewerkers te ontslaan. En van die tien procent zegt dan weer vijf procent dat ze die ontslagen werknemers zullen vervangen.

Wat de orderportefeuille betreft, verwacht bijna vier op de tien kmo’s het komende kwartaal meer werk op de plank. Dat is volgens SD Worx het op één na hoogste cijfer in de afgelopen vier jaar.

Voor heel België wordt in 2018 een economische groei van 2% verwacht in alle economische sectoren tezamen.

Bron: Het Laatste Nieuws

Koning en federaal premier zien 2018 wel zitten

Koning Filip hield vandaag zijn jaarlijkse nieuwjaarstoespraak voor de hoogste vertegenwoordigers van het land. Hij is optimistisch over het jaar 2018, maar plaatste wel enkele kanttekeningen. Eenzelfde geluid was te horen bij federaal premier Michel.

Koning Filip

Koning Filip benadrukte het belang van een gelijke verdeling van de economische welvaart, nu de economie in Europa en België weer opbloeit. ‘Niemand mag zich in de steek gelaten voelen voelen’, aldus Filip.

Filip wees ook op de diversiteit van de Belgische samenleving. Een diversiteit die volgens hem juist bijdraagt aan stabiliteit. Stabiliteit die België ook moet blijven zoeken in de EU. Hij hoopt dat Brussel zijn rol kan blijven spelen als Europese hoofdstad.

Premier Charles Michel was ook positief gestemd, maar zag ook wel enkele beren op de weg. De huidige krapte op de arbeidsmarkt moet volgens hem dringend worden aangepakt. De juiste man of vrouw moet bij de juiste job komen.

Wat Michel zorgen baart, is het gebruik van sociale media om je ongenuanceerde mening aan mensen of gemeenschappen te uiten. ‘Ontoelaatbaar’, aldus Michel.  Die ten slotte ook een indirecte sneer uitdeelde naar zijn tweetende staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. Snel reageren met een tweet is volgens Michel niet slim: ‘Het gevoel dat alles snel moet gebeuren leidt al te vaak tot reacties op basis van perceptie of foute informatie. Het debat moet gevoerd worden op basis van feiten en argumenten.’

Bron: VRT