Verladers en transporteurs vragen om schonere trucks

Internationale en lokale Belgische bedrijven die veel gebruikmaken van wegtransport vragen in een brief aan de Europese Commissie om vrachtwagenfabrikanten een CO2-norm op te leggen die tegen 2025 24% lager is dan de CO2-uitstoot door trucks in 2018.

Bij de ondertekenaars zitten bedrijven als Ikea en Unilever, maar bijvoorbeeld ook het Belgische Colruyt en de Belgische vakfederatie van transporteurs Febetra. Het moment van schrijven is niet toevallig gekozen. In mei komt de Europese Commissie voor het eerst met een CO2-norm voor vrachtwagens.

De vrachtwagenfabrikanten hebben het verzoek van verladers en transporteurs al ‘volstrekt onrealistisch’ genoemd, alhoewel ze benadrukken niet tegen een norm an sich te zijn. Zelf denken ze aan een verlaging van 16% tussen 2019 en 2030.

De ngo Transport & Environment die achter de brief aan de EU zit, vindt het voorstel van de fabrikanten dan weer ‘totaal onaanvaardbaar’. Volgens de ngo zou dit neerkomen op  een status quo.

Bron: Retail Detail België

Vlaanderen wil jaarlijks 350.000 vrachtwagens van de weg halen

De Vlaamse regering gaat samen met de havenbesturen 16 projecten opzetten en financieel ondersteunen die een modal shift van wegtransport naar voornamelijk vervoer per binnenvaart en het spoor moeten bewerkstelligen. Daardoor zouden jaarlijks 350.000 vrachtwagens minder op de Vlaamse wegen kunnen rondrijden.

Ring rond Antwerpen Bron foto: www.flows.be

De 16 geselecteerde projecten kunnen in korte tijd veel volumes van de weg halen, zegt Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts. Hij wijst erop dat de files, onder andere door het vele vrachtverkeer, steeds langer worden en ‘mens, milieu en economie verlammen’.

De uitgekozen projecten zijn niet alleen binnen Vlaanderen. Sommige strekken zich uit naar Frankrijk en Italië. De meeste richten zich op de modal shift van wegtransport naar transport over water of spoor, maar er is bijvoorbeeld ook het project in de Antwerpse haven waar het vervoer van en naar diepzeeterminals ‘s nachts gebeurt via de ‘nachthub’.

De meeste vrachtwagens rijden rond op de wegen van en naar Antwerpen: de E17, de E40 en de wegen naar Nederland. Juist vandaag was er eind van de middag een ongeval in de Antwerpse Tijsmanstunnel waar vier vrachtwagens bij betrokken waren. Het ongeval zorgde voor lange files.

Bronnen: VRT en Gazet van Antwerpen