Vlaanderen wil ook kilometerheffing voor personenwagens

In Vlaanderen en Wallonië geldt sinds enkele jaren een kilometerheffing voor vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton. Wat Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (foto) betreft, komt er ook een kilometerheffing voor personenwagens op de Vlaamse wegen. Of hij zelf de realisatie ervan zal doorvoeren via een wet is lang niet zeker.

Weyts bestelt eerst een studie hiernaar waarvoor de offerte in mei wereldkundig wordt. De partij die de studie gaat uitvoeren, heeft dan tot maart/april volgend jaar de tijd om antwoord te vinden op vragen als: op welke wegen moet een kilometerheffing voor personenwagens van toepassing zijn? Op welke tijdstippen? Tegen welk tarief? Aangezien mei 2019 verkiezingen voor de Vlaamse regering op het programma staan, zal dit onderwerp pas eind 2019 op de politieke agenda kunnen komen aan de hand van die studie.  Of Weyts dan nog de bevoegde bewindspersoon is,  is afwachten. Ook buitenlandse personenwagens zouden niet aan de kilometerheffing ontkomen.

Ondertussen pleit sectororganisatie Febiac voor een ‘slimmere kilometerheffing’ waarmee vrachtwagens niet steeds hetzelfde tarief hoeven te betalen, ook buiten de spits. Febiac ziet dat liever anders om zo een ‘groenere’ mobiliteit te kunnen realiseren. De ‘slimme kilometerheffing’ zou ook voor personenwagens moeten gelden.

Bronnen: Knack en VRT

 

Vlaanderen haalt verplicht aantal technische controles vrachtwagens en bussen niet

De Vlaamse overheid moet jaarlijks zo’n 4.200 technische controles van vrachtwagens en bussen uitvoeren op haar snelwegen, maar haalt dat aantal bij lange na niet. Minister Ben Weyts van Mobiliteit erkent dit, maar zegt dat zijn kabinet vanaf nu het aantal controles weer gevoelig gaat opdrijven.

Om te voorkomen dat er vrachtwagens en bussen met technische gebreken op de Europese wegen rondrijden, verplicht de Europese regelgeving België om jaarlijks 9.200 technische controles uit te voeren, naast de periodieke keuring. Vlaanderen zou daarvan 46%, is 4.200 controles, voor haar rekening moeten nemen.

Met de zesde staatshervorming van 2015 is die technische controle van een federale bevoegdheid een gewestelijke bevoegdheid geworden. De federale overheid behaalde het door Europa gestelde aantal technische controles wel altijd. Vlaanderen bleef in 2016 en 2017 ver onder het gestelde aantal met respectievelijk slechts 1.925 en 1.700 technische controles.

Minister Weyts geeft in antwoord op vragen in het Vlaams parlement toe dat zijn kabinet ver achterblijft bij de doelstellingen. Hij geeft als reden dat er lange tijd een tekort was aan inspecteurs. Dat waren er voor de staatshervorming  slechts tien. Nu is dat aantal gestegen tot 19.  Die nieuwe inspecteurs moesten eerst worden opgeleid door ervaren inspecteurs, die zodoende zelf minder uren konden kloppen. Weyts hoopt vanaf dit jaar een inhaalslag te maken.

Bron: De Standaard

Vlaanderen wil jaarlijks 350.000 vrachtwagens van de weg halen

De Vlaamse regering gaat samen met de havenbesturen 16 projecten opzetten en financieel ondersteunen die een modal shift van wegtransport naar voornamelijk vervoer per binnenvaart en het spoor moeten bewerkstelligen. Daardoor zouden jaarlijks 350.000 vrachtwagens minder op de Vlaamse wegen kunnen rondrijden.

Ring rond Antwerpen Bron foto: www.flows.be

De 16 geselecteerde projecten kunnen in korte tijd veel volumes van de weg halen, zegt Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts. Hij wijst erop dat de files, onder andere door het vele vrachtverkeer, steeds langer worden en ‘mens, milieu en economie verlammen’.

De uitgekozen projecten zijn niet alleen binnen Vlaanderen. Sommige strekken zich uit naar Frankrijk en Italië. De meeste richten zich op de modal shift van wegtransport naar transport over water of spoor, maar er is bijvoorbeeld ook het project in de Antwerpse haven waar het vervoer van en naar diepzeeterminals ‘s nachts gebeurt via de ‘nachthub’.

De meeste vrachtwagens rijden rond op de wegen van en naar Antwerpen: de E17, de E40 en de wegen naar Nederland. Juist vandaag was er eind van de middag een ongeval in de Antwerpse Tijsmanstunnel waar vier vrachtwagens bij betrokken waren. Het ongeval zorgde voor lange files.

Bronnen: VRT en Gazet van Antwerpen