Vlaamse overheid mag buitenlandse investeringen tegenhouden

Vlak voor de kerstvakantie heeft de Vlaamse regering een bestuursdecreet uitgevaardigd dat zegt dat zij buitenlandse investeringen in intercommunales (samenwerkingen tussen gemeenten in één gezamenlijk publiek bedrijf, bijvoorbeeld Eandis voor de energiedistributie, red.) en overheidsinstellingen kan tegenhouden als de staatsveiligheid in het geding is. Het decreet komt er op aandrang van premier Geert Bourgeois (foto).

Bourgeois heeft geen goede herinneringen overgehouden aan de Chinese poging invloed te verkrijgen in Eandis in 2016 (zie ook dit bericht van 14 december jl.) Zijn regering kon zelf niets doen om te proberen die Chinese invloed te voorkomen. Zo’n soortgelijke machteloze situatie keert nu dus niet meer terug.

Als een van de volgende veiligheidsbelangen in het geding zijn, kan de Vlaamse regering voortaan wel actief ingrijpen: de bescherming van de dienstverlening, bescherming tegen buitenlandse druk, bescherming van gevoelige en strategische informatie. Of die veiligheidsbelangen in het geding zijn, is aan de Staatsveiligheid om te beoordelen.

Het bestuursdecreet is niet an sich specifiek gericht tegen Chinese overnemers, maar sinds de Chinezen het meest op overnamepad zijn in Europa zullen zij er potentieel het meest van merken.

Bron: De Standaard