Vakbonden in de min qua ledenaantal

De Belgische vakbonden verloren gezamenlijk 88.000 leden in twee jaar tijd meldt De Tijd op basis van een bericht in Le Soir. Vooral de christelijke vakbond ACV zag het ledenaantal fors teruglopen.

Het ACV verloor tussen 2014 – 2016 76.000 leden, vooral in Vlaanderen (60.000). Bij de socialistische vakbond ABVV valt het ledenverlies kleiner uit: 17:000 in Wallonië. In Vlaanderen kwamen er juist dan weer 28.000 bij. Bij de liberalen bleef het ledenaantal ongeveer gelijk.

Als mogelijke oorzaken kunnen worden genoemd: ontevredenheid over de aangeboden diensten, een te harde opstelling tegenover de regering Michel en de groei van het aantal kmo’s met minder dan 50 werknemers (die daardoor geen vakbondsvertegenwoordiging nodig hebben). De vakbonden zien vooral die derde verklaring als de belangrijkste.

Bron: De Tijd