Vlaanderen wil gecontroleerde arbeidsmigratie makkelijker maken

Het aantal openstaande vacatures in Vlaanderen is hoog en er lijken niet genoeg Vlaamse werkzoekenden bereid of capabel om ze allemaal in te vullen. Daarom wil minister van Werk Philippe Muyters (foto, N-VA) het voor hoogopgeleide arbeidsmigranten gemakkelijker maken in Vlaanderen aan de slag te gaan.

Muyters heeft een plan opgesteld dat op 1 januari 2019 van kracht moet worden. Daarin staat dat Vlaamse bedrijven eerst moeten proberen Vlaamse werklozen aan te werven. Lukt het niet in Vlaanderen, dan komen de Walen en Brusselaars in het vizier, daarna de buurlanden en ten slotte de rest van de wereld. Voor de potentiële werknemers uit de rest van de wereld wil Muyters nu enkele wijzigingen ter vereenvoudiging doorvoeren.

In plaats van 12 maanden zullen zij voortaan tot drie jaar voor een bedrijf kunnen werken. Ook wordt het voor hen gemakkelijker om van onderneming te veranderen. Hoogopgeleide buitenlandse studenten die in Vlaanderen hebben gestudeerd, wil Muyters hier zien te houden door hen een langer verblijfsrecht te geven waarin ze op zoek kunnen naar een job. Ook voor stages in Vlaamse bedrijven voor buitenlandse studenten bepleit hij een vereenvoudiging.

Het aantal openstaande technische vacatures wil Muyters ten slotte aanpakken door een lijst van knelpuntberoepen in die sector te laten opstellen en beheren door de VDAB. Buitenlandse werkzoekenden die in een technisch beroep op die lijst aan de slag willen en kunnen, kunnen zo aanspraak maken op speciale financiële regelingen.

Bron: De Standaard

Nieuwe masteropleiding maritieme wetenschappen aan UA

September dit jaar start een nieuwe masteropleiding maritieme wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Deze opleiding moet meer studenten aantrekken en het gebrek aan strategische kennis over de haven doen verminderen

De nieuwe masteropleiding komt in de plaats voor de huidige master-na- master opleiding in de maritieme wetenschappen die jaarlijks zo’n 60 studenten trekt. De nieuwe masteropleiding staat niet alleen open voor masterstudenten, maar ook voor bachelors. UA verwacht ook Nederlandse studenten specifiek voor deze opleiding te interesseren, omdat er volgens de universiteit geen gelijksoortige opleiding in Nederland bestaat.

De nieuwe opleiding beoogt het aantal openstaande vacatures in de Antwerpse haven, momenteel zo’n 2.000, te helpen verminderen. Met het masterdiploma op zak zullen de studenten uit een breed scala aan jobs kunnen kiezen. Bij overheden, transporteurs, logistieke dienstverleners etc.

Bron: Gazet van Antwerpen

 

Met Air Belgium binnenkort naar China en Hongkong

De nieuwe luchtvaartmaatschappij Air Belgium heeft vandaag haar officiële vlieglicentie gekregen. Daarmee mag de maatschappij ook echt gaan vliegen. Voorlopig bestaat de vloot uit twee vliegtuigen.  Een deel van de bemanning wordt nog geworven.

Het is de bedoeling dat vanaf volgende week de tickets voor de eerste vlucht naar Hongkong in de verkoop gaan. Die eerste vlucht moet dan half april plaatsvinden. Later volgen dan enkele andere bestemmingen in China. De vluchten zijn vanaf de luchthaven van Charleroi.

Op de website staat nog niets over precieze bestemmingen, data waarop kan worden gevlogen etc. Wie een carrière in de luchtvaart ambieert, moet zeker even bij de vacatures kijken. Zo te zien, zijn er nog genoeg mogelijkheden bij de maatschappij.

Overigens is de naam Air Belgium niet zo nieuw als je wellicht denkt. Wikipedia vertelt kort de geschiedenis van een maatschappij die in de jaren 80 en 90 onder dezelfde naam opereerde.

Bronnen: VRT, Air Belgium

 

Krapte op Belgische arbeidsmarkt

Steeds meer vacatures geraken niet ingevuld door krapte op de Belgische arbeidsmarkt. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) vreest daarom voor stijgende loonkosten, wat de concurrentiepositie van Belgische bedrijven geen goed zou doen.

Vorig jaar telde de Vlaamse Dienst Arbeidsbemiddeling (VDAB, in Nederland UWV) 260.000 aangemelde vacatures, een record. Eind november stonden daarvan nog 41.000 vacatures open. Met een Vlaams werkloosheidspercentage van 7% (= 200.000 mensen) zouden die openstaande vacatures cijfermatig makkelijk ingevuld moeten kunnen worden. Maar, zoals vaker sluiten vraag en aanbod niet op elkaar aan.

De werkgevers vragen dan ook dat de Vlaamse regering meer doet om werklozen te activeren en dat het onderwijs beter gaat aansluiten op de noden van de arbeidsmarkt. Zelf steken ze de hand ook in eigen boezem: ‘De witte raaf die aan alle criteria van een vacature voldoet, bestaat niet meer’, luidt het.

Aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt is één ding. Wat de VBO niet aanhaalt, is de discriminatie op de arbeidsmarkt. Zo vinden allochtonen veel moeilijker een baan, ook de hoger opgeleiden. Om over mensen met een beperking maar te zwijgen. Last but not least: de kennis van het Frans is in Vlaanderen de laatste jaren achteruit gegaan. Voor veel administratieve en commerciële functies is een parate kennis van het Frans noodzakelijk.

Bron: De Tijd (samenvatting betalend artikel) en eigen ervaringen (laatste alinea)