Boekhouding Staatsveiligheid niet meer geheim

Wat spookt de Belgische Staatsveiligheid uit met haar budget? Niemand die het tot voor kort wist. Uiteraard zijn haar operaties veelal geheim, maar wat ze kosten, was evenmin bekend. Er was niemand die er financiële controle op uitoefende. Tot nu. Het Rekenhof mag de uitgaven, tot op zekere hoogte, voortaan inkijken.

De Staatsveiligheid heeft zelf aan het Rekenhof gevraagd om de boeken voortaan in te komen kijken. Dit gebeurde nadat een wettelijk kader was gecreëerd voor een verantwoord uitgavenbeleid.

Het Rekenhof krijgt niet iedere uitgave tot op de eurocent onder ogen. Ze mogen zich informeren over bepaalde operaties en bronnen. Alle informatie die het werk van de Staatsveiligheid in gevaar zouden kunnen brengen, blijft geheim.

De Dienst voor de Veiligheid van de Staat/Sûreté de l’Etat, zoals de volledige naam luidt, valt onder de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie en is de enige burgerlijke geheime dienst van België. De dienst focust zich op extremisme, terrorisme, georganiseerde misdaad en radicalisme. Het hoofdkantoor staat in Brussel. Er zijn drie afdelingen in Vlaanderen (Antwerpen, Hasselt en Gent) en drie in Wallonië (Mons (= Bergen), Luik en Charleroi). Hoeveel werknemers Staatsveiligheid in dienst heeft, valt niet zomaar te achterhalen (hé, geheime dienst!). FOD Justitie telde in 2016 in totaal iets meer dan 21.000 werknemers.

Bronnen: De Tijd, Wikipedia en FOD Justitie

Vlaamse overheid mag buitenlandse investeringen tegenhouden

Vlak voor de kerstvakantie heeft de Vlaamse regering een bestuursdecreet uitgevaardigd dat zegt dat zij buitenlandse investeringen in intercommunales (samenwerkingen tussen gemeenten in één gezamenlijk publiek bedrijf, bijvoorbeeld Eandis voor de energiedistributie, red.) en overheidsinstellingen kan tegenhouden als de staatsveiligheid in het geding is. Het decreet komt er op aandrang van premier Geert Bourgeois (foto).

Bourgeois heeft geen goede herinneringen overgehouden aan de Chinese poging invloed te verkrijgen in Eandis in 2016 (zie ook dit bericht van 14 december jl.) Zijn regering kon zelf niets doen om te proberen die Chinese invloed te voorkomen. Zo’n soortgelijke machteloze situatie keert nu dus niet meer terug.

Als een van de volgende veiligheidsbelangen in het geding zijn, kan de Vlaamse regering voortaan wel actief ingrijpen: de bescherming van de dienstverlening, bescherming tegen buitenlandse druk, bescherming van gevoelige en strategische informatie. Of die veiligheidsbelangen in het geding zijn, is aan de Staatsveiligheid om te beoordelen.

Het bestuursdecreet is niet an sich specifiek gericht tegen Chinese overnemers, maar sinds de Chinezen het meest op overnamepad zijn in Europa zullen zij er potentieel het meest van merken.

Bron: De Standaard