Vlaanderen wil gecontroleerde arbeidsmigratie makkelijker maken

Het aantal openstaande vacatures in Vlaanderen is hoog en er lijken niet genoeg Vlaamse werkzoekenden bereid of capabel om ze allemaal in te vullen. Daarom wil minister van Werk Philippe Muyters (foto, N-VA) het voor hoogopgeleide arbeidsmigranten gemakkelijker maken in Vlaanderen aan de slag te gaan.

Muyters heeft een plan opgesteld dat op 1 januari 2019 van kracht moet worden. Daarin staat dat Vlaamse bedrijven eerst moeten proberen Vlaamse werklozen aan te werven. Lukt het niet in Vlaanderen, dan komen de Walen en Brusselaars in het vizier, daarna de buurlanden en ten slotte de rest van de wereld. Voor de potentiële werknemers uit de rest van de wereld wil Muyters nu enkele wijzigingen ter vereenvoudiging doorvoeren.

In plaats van 12 maanden zullen zij voortaan tot drie jaar voor een bedrijf kunnen werken. Ook wordt het voor hen gemakkelijker om van onderneming te veranderen. Hoogopgeleide buitenlandse studenten die in Vlaanderen hebben gestudeerd, wil Muyters hier zien te houden door hen een langer verblijfsrecht te geven waarin ze op zoek kunnen naar een job. Ook voor stages in Vlaamse bedrijven voor buitenlandse studenten bepleit hij een vereenvoudiging.

Het aantal openstaande technische vacatures wil Muyters ten slotte aanpakken door een lijst van knelpuntberoepen in die sector te laten opstellen en beheren door de VDAB. Buitenlandse werkzoekenden die in een technisch beroep op die lijst aan de slag willen en kunnen, kunnen zo aanspraak maken op speciale financiële regelingen.

Bron: De Standaard