Geen plaats voor keizer Bart anno 2018

Dat de geschiedenis ons veel kan leren, is algemeen bekend. Vooral, omdat de geschiedenis vaak de neiging heeft zich te herhalen. Gelukkig niet altijd. Anders zouden we in Antwerpen/Vlaanderen/België straks opgescheept zitten met keizer Bart (De Wever).

Dat De Wever een fascinatie heeft voor de geschiedenis van het oude Rome is zijn goed recht. Iedereen met een interesse in de geschiedenis heeft zijn of haar favoriete periode en uit elke periode vallen nuttige lessen te trekken. Lering trekken uit het verleden wil echter niet zeggen dat je ideeën/opvattingen van vroeger klakkeloos in de 21e eeuw moet willen implementeren, zoals hij lijkt te willen doen. Ook al waren de oude Romeinen net zo goed mensen met twee armen, twee benen en een stel hersenen: de maatschappij waarin zij leefden, was totaal verschillend van  de onze.

De Wever ziet dat anders en heeft grote bewondering voor keizer Claudius.  Claudius voerde een wijze integratiepolitiek en zou nooit zomaar vreemdelingen allerlei rechten geven die de Romeinse burgers genoten, is één van zijn recente stellingen. Deze wijsheid katapulterend naar het heden vervolgt De Wever: ‘Wij moeten vreemdelingen niet gelijk al onze westerse rechten verlenen. Laat ze deze eerst verdienen.’

Hij heeft een boek over Claudius op zijn nachtkastje liggen, citeert met foutloze uitspraak hele passages. Ik doe het hem niet na, maar er is een reden waarom het Latijn anno 2018 niet meer is dan een dode taal die voornamelijk nog gebruikt wordt door huisartsen om een onleesbaar recept neer te krabbelen. Het Romeinse rijk ging uiteindelijk ten onder aan invasies nadat het van binnenuit eeuwenlang was aangetast door slecht bestuur.

Dat lag natuurlijk niet aan Claudius persoonlijk, hij leefde ver voordat het Romeinse rijk uiteen viel, wel aan het systeem waarop het Romeinse rijk was gebouwd en waarvan Claudius net zo goed onderdeel was. De Romeinse staatsburgers genoten basisrechten, van een vrije democratie was echter geen sprake. Politieke macht was voorbehouden aan de elite. Educatie idem dito. Bart De Wever zou het in het oude Rome nooit tot burgemeester en partijleider hebben geschopt zonder te zijn opgegroeid in een gegoede familie.

Meer dan 2.000 jaar later ziet de wereld er compleet anders uit. Complexer, met meer verschillende volkeren dan de Romeinen ooit hadden kunnen bevroeden. Al die volkeren willen hun plekje op deze planeet veiligstellen. Hetzij op hun geboortegrond, hetzij elders. Dat daar regels en plichten voor nodig zijn, ben ik met De Wever eens. Dat we daarvoor het beleid van keizer Claudius maar hoeven te kopiëren, is klinkklare onzin. We hebben geen behoefte aan keizer Bart die zijn beleid stoelt op recepten uit een vergane glorie. Wat we nodig hebben, is een krachtdadig iemand die duidelijke hedendaagse lijnen uitzet. Dat kun je Bart. Doe het en laat die keizerlijke inspiraties van je achterwege. Je bent nota bene een republikein!

Lees ook: Te vrije interpretatie Romeinse geschiedenis door Bart De Wever

Bent u op zoek naar een journalist die columns/verhalen/artikelen over België voor uw medium kan schrijven? Kijk op de pagina Redactie voor meer info over mij!

 

Te vrije interpretatie Romeinse geschiedenis door Bart De Wever

Het is in België algemeen bekend dat Antwerps burgemeester en N-VA voorman Bart De Wever graag koketteert met zijn kennis over het Romeinse rijk. Vorige week deed hij dat nog bij de VRT, vandaag in een lang interview met het Franstalige magazine Wilfried. In beide gevallen was het onderwerp de bejegening  doorde oude Romeinen van vreemdelingen. Volgens De Wever kunnen wij wat dat betreft nog veel van de oude Romeinen leren.

Zo zouden de Romeinen nooit een ‘snel-Belgwet’ hebben ingevoerd en was het Rome onder keizer Claudius heel open tegenover vreemdelingen, zolang zij zich maar aanpasten aan de Romeinse mores. Dat zou men in België ook moeten toepassen, aldus De Wever.

Quatsch, zegt historicus Jeroen Wijendaele over die kritiek op de snel-Belgwet in Knack. Hij wijst erop dat in 212 na Christus keizer Caracalla een ‘snel-Romeinwet’ invoerde waardoor alle inwoners die zich op door de Romeinen gecontroleerd territorium bevonden in één klap Romeins staatsburger werden.

Volgens Wijnendaele valt de kennis van De Wever over het oude Rome te vergelijken met een portie frietjes van de MC Donald’s: te klein, te weinig en geen voldoening.

Lees het bericht over het interview van De Wever in Wilfried in De Standaard en het commentaar van Wijnendaele in Knack. Conditio sine qua non – nee: ik beheers het Latijn niet zoals De Wever, dit is in feite het enige – zal ik in mijn column op zondag ook terugkomen op Bart De Wever en zijn fascinatie voor het oude Rome.