Veel verkeersovertreders ontlopen boete door nieuw geautomatiseerd systeem

Wie de afgelopen maand een verkeersovertreding beging en daardoor een door de politie uitgeschreven pv in handen kreeg, heeft met wat geluk de eigenlijke boete uiteindelijk nooit hoeven te betalen. Veel pv’s van de politie werden niet geconcretiseerd in een feitelijke boete doordat een nieuw geautomatiseerd systeem te ‘streng’ werkte.

Het nieuwe geautomatiseerde systeem is sinds 28 maart in werking. Om een pv om te zetten in een daadwerkelijk verzonden boete moeten agenten allerlei gegevens invoeren (naam, adres, rijksregisternummer etc.) . Als dat niet volgens de juiste manier of niet volledig gebeurt, weigert het systeem de boete aan te maken.

Sinds de invoering ervan zou zo al voor één miljoen euro aan opgelegde verkeersboetes niet zijn geïnd. De politie is gefrustreerd dat het systeem zo precies werkt, maar bij FOD Justitie vinden ze het belangrijk dat de overtreder exact geïdentificeerd wordt.  Volgens diezelfde federale overheidsdienst is het aantal fout ingevoerde pv’s nu snel aan het dalen.

Bron: Het Laatste Nieuws

Belgen geven en masse zwart geld aan

De Belgische regering kan 590 miljoen euro extra inkomsten op de begroting bijschrijven dankzij zwart geld dat en masse alsnog is aangegeven in 2017.

Minister voor Financiën Johan Van Overveldt (N-VA) is vast een tevreden man met het extra geld

Ook in 2016 kregen Belgen de kans hun zwarte geld in tweede instantie aan te geven. De opbrengst lag toen drie keer lager. Dat veel Belgen in 2017 wel eieren voor hun geld kozen, heeft twee belangrijke oorzaken.

Ten eerste zijn de boetetarieven per 1 januari van dit jaar verhoogd. Voor verjaard kapitaal is het boetetarief gestegen van 37 naar 38%. Voor niet-verjaard kapitaal van 22 naar 23%. Daarnaast wordt het steeds moeilijker om zwart geld ongemerkt naar buitenlandse rekeningen te sluizen. Zo heeft de regering september 2017 een akkoord met Luxemburg gesloten over het uitwisselen van financiële gegevens inzake Belgische bankrekeningen in het Groothertogdom. Andere gekende belastingparadijzen zoals Zwitserland en Monaco zullen dat vanaf september dit jaar doen.

Bron: De Tijd