Belgen waarschijnlijk op 26 mei 2019 naar de stembus

In België vallen de regionale verkiezingen (Vlaams Gewest, Waals Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest) altijd samen met de verkiezingen voor het Europees Parlement. Het EP heeft vandaag besloten die verkiezingen tussen 23 en 26 mei 2019 te houden. Aangezien men in België altijd op zondag stemt, zouden de Belgen op  zondag 26 mei naar de stembus moeten.

De federale verkiezingen hoeven niet per se samen te vallen met die voor het EP. In 2014 was dat wel het geval. Als de regering Michel zijn rit uitzit, zullen dus ook de federale verkiezingen opnieuw samenvallen met de Europese. Dan wordt zondag 26 mei opnieuw super verkiezingsdag.

Helemaal zeker is het nog niet. De Bulgaren hebben de Europese verkiezingen liever niet in dat voor hun verlengde vrije weekend. In Bulgarije is 24 mei een feestdag. Uiteindelijk moeten de Europese lidstaten de knoop doorhakken.

De gemeenteraadsverkiezingen vinden in België plaats op zondag 14 oktober van dit jaar.

Bron: VRT

De eerste veranderingen in 2018

De beste wensen voor 2018! Dagdagelijks België start deze eerste januari met de dagdagelijkse nieuwsvoorziening. Het aantal dagelijks te publiceren artikelen hangt af van het nieuwsaanbod en de beschikbare tijd. Onder de foto een overzicht van de veranderingen die vanaf vandaag wettelijk van kracht zijn.

Vuurwerk boven de Schelde in Antwerpen Bron foto: Gazet van Antwerpen
 • Belgen houden vanaf vandaag maandelijks een kleine 50 euro meer loon over dankzij de taxshift van de regering Michel
 • Elektriciteit wordt goedkoper door de verlaging van de energieheffing
 • Helaas staat tegenover deze positieve ontwikkeling dat de prijs van aardgas juist iets omhoog kan gaan door een lichte stijging van de distributienettarieven
 • Wie graag een pintje thuis op of café drinkt, gebrouwen door AB Inbev, moet erop rekenen dat hij meer daarvoor betaalt. AB Inbev is de brouwer van onder andere het populaire Jupiler
 • Vanaf vandaag geldt in Brussel een lage-emissiezone (LEZ). De meest vervuilende auto’s mogen niet meer in het Hoofdstedelijk Brussels Gewest rondrijden. Wie dat toch doet, kan rekenen op een boete van 350 euro
 • Vervroegd op pensioen kan pas op latere leeftijd, 63 jaar met 41 loopbaanjaren op de teller
 • Elektronische identiteitskaarten worden mogelijk duurder (zal per gemeente verschillen)
 • De kilometerheffing in Vlaanderen en Wallonië wordt uitgebreid
 • Ook flexi-jobs in de kleinhandel (naast de horeca)
 • De provincies krijgen minder taken
 • Zieke zelfstandigen hebben voortaan al na twee weken recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (i.p.v. na een maand)

Nog meer veranderingen op de site van De Standaard.

België dubbelzinnig inzake Chinese investeringen

De Belgische overheid hanteert een dubbelzinnige houding tegenover Chinese investeringen, concludeert een pan-Europees onderzoek door de Europese denktank Network on China. Die dubbelzinnige houding maakt dat België minder Chinese investeringen verwelkomt dan het Europees gemiddelde.

               Cosco terminal in de haven van Zeebrugge (Cosco is Chinese rederij)

De Belgische regering staat in principe open voor Chinese investeringen, maar is bang voor politieke inmenging, aldus het onderzoek. Het geeft als voorbeeld het Chinese voornemen in 2016 om een aandeel te nemen in de Vlaamse netbeheerder  Eandis. Eandis stond daar welwillend tegenover. De Vlaamse regering wilde er niet aan vanwege angst voor politieke inmenging, maar kon zelf de Chinezen niet buiten houden.  Uiteindelijk was het de stad Antwerpen als een van de deelnemers in de intercommunale Eandis die nee zei. Om de economische bereidheid en de politieke angst met elkaar te verzoenen, stelt de denktank voor dat België een meer strategisch en compleet beleid bepaalt inzake Chinese investeringen.

Die investeringen bedroegen 300 miljoen euro in 2016 en 1,8 miljard euro sinds 2000, waarvan 70% in Vlaanderen plaatsvond. Ter vergelijking: de Chinese investeringen in Nederland sinds 2000 hadden een waarde van 5,6 miljard euro en in Ierland (dat qua inwoneraantal twee keer zo klein is als  België) 2,7 miljard euro.

Bron: L’Echo (dit is een vertaald artikel, L’Echo werkt met betaalde berichten)