Belgische begroting weer op koers

De federale regering heeft de afgelopen week de begroting voor 2018 nagelopen. De regering houdt vast aan haar engagement inzake armoedebestrijding en koopkrachthandhaving, maar trekt vooral extra geld uit voor veiligheid en justitie.

Federaal premier Charles Michel, archieffoto

Concreet is het volgende overeengekomen:

 • streven blijft het begrotingstekort te beperken tot 0,68% van het bbp tegen 2018
 • de loonkost op avondarbeid in de e-commerce gaat omlaag (de regering hoopt zo de e-commerce sector te stimuleren tot het scheppen van nieuwe werkgelegenheid)
 • mensen met een leefloon (= Vlaamse equivalent van Nederlandse bijstand) krijgen er 40 euro per maand bij
 • justitie en politie mogen nieuw personeel aanwerven, net als de staatsveiligheid
 • het aantal plaatsen in asielzoekerscentra wordt verder afgebouwd. Volgend jaar zouden er nog maar 16.600 moeten overblijven van de 35.000 op het hoogtepunt van de asielzoekerscrisis

En wie zal dat betalen? De regering mikt op extra inkomsten uit de strijd tegen sociale – en fiscale fraude.

Bron: VRT

 

Amnesty: België moet beter op eigen mensenrechtensituatie letten

Amnesty International Vlaanderen heeft haar zorgen geuit over de mensenrechtensituatie in eigen land. De organisatie is vooral bezorgd over de toestand in de gevangenissen, het antiterreurbeleid en de uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers (zoals recent de commotie inzake de Soedanezen).

De situatie in de Belgische gevangenissen krijgt al jaren kritiek, bijvoorbeeld van de EU. Ook Amnesty vraagt er jaarlijks aandacht voor. Wat het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers betreft, constateert de mensenrechtenorganisatie dat ook België ‘niet immuun is voor de Europese visie of retoriek die erop gericht is om zoveel mogelijk mensen buiten de grenzen te houden’.

België zou graag een tijdelijke zetel in de VN-Veiligheidsraad willen bemachtigen. Het advies van AI Vlaanderen luidt in deze: ‘Mensenrechten zijn daarbij een speerpunt. Het is vooral belangrijk dat die mensenrechten internationaal hoger op de agenda komen en dat België ook zelf het goede voorbeeld geeft, bijvoorbeeld door het stoppen van wapenleveringen aan Saoedi-Arabië die in Jemen ernstige mensenrechtenschendingen aanrichten.’ Aldus directeur van AI Vlaanderen (uiteraard is er ook een Waalse tak, maar die zal hetzelfde standpunt innemen) Wies De Graeve.

Bron: De Tijd

Bert Verhoef van Trekpleister naar Kruidvat België en Frankrijk

De Nederlander Bert Verhoef is per 1 maart de nieuwe topman van Kruidvat België en Frankrijk. Hij volgt in die functie Johan Boeijenga op die de holding A.S Watson, waar Kruidvat onderdeel van is, op die datum verlaat. Verhoef is nu nog algemeen directeur van Trekpleister, ook onderdeel van A.S. Watson. Daar wordt hij opgevolgd door de huidige commercieel directeur van Trekpleister Roland van den Berg.

Verhoef is al zijn hele werkzame leven, sinds 1999, actief binnen A.S. Watson. In België krijgt hij de verantwoording over 240 Kruidvat winkels. In Frankrijk is de keten nog niet echt overweldigend vertegenwoordigd. In 2016 opende een eerste proeffiliaal in Lille, net over de Belgische grens. Het is wel de bedoeling dat Verhoef de activiteiten in Frankrijk verder opvolgt en uitbreidt.  De omzet van Kruidvat in België bedroeg in 2017 423 miljoen euro.  In Nederland (920 winkels) en België samen trekken de winkels zo’n drie miljoen bezoekers per week.

De A.S. Watson Group is met ruim 14.000 winkels in 24 markten de grootste internationale drogeristerijgroep in Azië en Europa. De groep telt wereldwijd dertien retailmerken en maakt deel uit van het megaconglomeraat CK Hutchison Holdings Limited met hoofdkantoren in Hongkong.

Bronnen: Retail Detail België en Werken bij Kruidvat En een beetje Googlen

 

Lage economische groei en toch vooral positief economisch nieuws

Volgens de wintervooruitzichten van de Europese Commissie, bekendgemaakt door Europees Commissaris voor Economie Pierre Moscovici (foto), mag België dit jaar een economische groei verwachten van 1,8%. Dit is 0,1% hoger dan in 2017.

Een positieve economische groei dus, maar wel een van de langzaamste in Europa. Zo groeit de economie van Duitsland dit jaar met 2,3%, van Frankrijk met 2% en die van Nederland met 2,9%.

Waarom blijft de Belgische economische groei achter bij die van de buurlanden? ING econoom Peter Vanden Houte kan een drietal verklaringen bedenken. Ten eerste ging de Belgische economie minder hard achteruit tijdens de financiële crisis en is er dus ook minder sprake van een inhaalbeweging. Ten tweede heeft de Belgische regering minder geld beschikbaar om in de economie te pompen, omdat ze meer moet besparen dan de buurlanden om de begroting op orde te krijgen. Ten derde profiteert België weinig van het lage rente beleid van de Europese Centrale Bank, omdat Belgische gezinnen ondanks die lage rente toch hun geld op de spaarbankboekjes houden staan.

Ander goed economisch nieuws voor de regering Michel is dat de begroting precies op koers ligt, de werkloosheid zich op een dieptepunt bevindt en ook de inflatie aanzienlijk lager ligt dan in de afgelopen jaren. Al met al een mooi economisch rapport met het oog op de verkiezingen in 2019.

Bron: De Tijd

Belgen overleven steeds vaker kanker

Op deze Wereldkankerdag is er goed nieuws voor de Belgen met kanker: hun kans op overleven is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Dat zegt de Stichting tegen kanker.

België speelt een voortrekkersrol in het onderzoek naar therapieën tegen kanker. Radiotherapie, hormoontherapie, immuuntherapie. Op al deze vlakken zijn Belgische onderzoekers succesvol actief. Dat heeft ertoe geleid dat de overlevingskansen zijn gestegen. 59% van de mannen en 68% van de vrouwen met de diagnose kanker is na vijf jaar nog in leven.  In de laatste tien jaar hebben naar schatting 350.000 Belgen kanker overleefd.

Toch sterven ieder jaar nog circa 27.000 Belgen aan de ziekte. Reden voor de Stichting tegen Kanker om wetenschappelijk onderzoek financieel te blijven stimuleren.

Bron: De Morgen

 

 

Geen winststijging ING België

ING maakte vanochtend mooie winstcijfers bekend. Wereldwijd steeg de winst naar bijna vijf miljard euro. ING België deelt echter niet mee in de vreugde. In België was geen sprake van winststijging, maar van winstdaling.

De winst in België zakte van 1,2 miljard euro naar 876 miljoen euro. Belangrijkste reden hiervoor is de herstructurering die ING de komende jaren in België doorvoert en waarvoor geld opzij gezet moet worden.

Tegen 2021 moeten 3.000 van de in 2016 nog 9.000 banen bij ING België zijn geschrapt. Dit gebeurt zoveel mogelijk zonder ontslagen. Werknemers van 55 jaar en ouder krijgen een zak geld mee en mogen thuis blijven zitten. Werknemers van dochter Record Bank worden zoveel mogelijk ondergebracht als zelfstandigen bij ING. Record Bank verdwijnt dit jaar nog.

Behalve de kosten voor herstructurering is de lagere winst in België ook te wijten aan de lage interestvoet.

Op zich gaat het goed met ING in België. Het aantal klanten nam toe in 2017 en het volume aan uitstaande leningen nam met vijf miljard toe tot 97 miljard euro.

Bronnen: De Standaard, VRT, NOS

Zes nieuwe ambassadeurs voor promotie Belgisch duurzaamheidsbeleid

Er is nog veel werk aan de winkel voor de federale regering om de VN millenniumdoelstellingen inzake duurzaamheid, zoals geformuleerd in 2015, te behalen tegen 2030. Om deze doelstellingen bekend te maken onder het grote publiek heeft minister voor Duurzame Ontwikkeling, Marie-Christine Marghem (foto), zes nieuwe duurzaamheidsambassadeurs benoemd.

De zes organisaties die moeten zorgen dat de millenniumdoelstellingen bij de Belgen gekend worden, zodat deze ook kunnen worden behaald, zijn: reisorganisatie Joker, natuurbeschermingsorganisatie Natuurpunt/Natagora (Brussels/Waalse tak), het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), het filmfestival MOOOV en dagblad Metro.

De millenniumdoelstellingen hebben onder andere tot doel de armoede terug te dringen en de klimaatverandering tegen te gaan.  Juist bij deze twee zaken België nog serieuze inspanningen verrichten om de doelstellingen tegen 2030 te halen.

Bron: RTBF (dit is een vertaling uit het Frans)

Belgen waarschijnlijk op 26 mei 2019 naar de stembus

In België vallen de regionale verkiezingen (Vlaams Gewest, Waals Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest) altijd samen met de verkiezingen voor het Europees Parlement. Het EP heeft vandaag besloten die verkiezingen tussen 23 en 26 mei 2019 te houden. Aangezien men in België altijd op zondag stemt, zouden de Belgen op  zondag 26 mei naar de stembus moeten.

De federale verkiezingen hoeven niet per se samen te vallen met die voor het EP. In 2014 was dat wel het geval. Als de regering Michel zijn rit uitzit, zullen dus ook de federale verkiezingen opnieuw samenvallen met de Europese. Dan wordt zondag 26 mei opnieuw super verkiezingsdag.

Helemaal zeker is het nog niet. De Bulgaren hebben de Europese verkiezingen liever niet in dat voor hun verlengde vrije weekend. In Bulgarije is 24 mei een feestdag. Uiteindelijk moeten de Europese lidstaten de knoop doorhakken.

De gemeenteraadsverkiezingen vinden in België plaats op zondag 14 oktober van dit jaar.

Bron: VRT

De eerste veranderingen in 2018

De beste wensen voor 2018! Dagdagelijks België start deze eerste januari met de dagdagelijkse nieuwsvoorziening. Het aantal dagelijks te publiceren artikelen hangt af van het nieuwsaanbod en de beschikbare tijd. Onder de foto een overzicht van de veranderingen die vanaf vandaag wettelijk van kracht zijn.

Vuurwerk boven de Schelde in Antwerpen Bron foto: Gazet van Antwerpen
 • Belgen houden vanaf vandaag maandelijks een kleine 50 euro meer loon over dankzij de taxshift van de regering Michel
 • Elektriciteit wordt goedkoper door de verlaging van de energieheffing
 • Helaas staat tegenover deze positieve ontwikkeling dat de prijs van aardgas juist iets omhoog kan gaan door een lichte stijging van de distributienettarieven
 • Wie graag een pintje thuis op of café drinkt, gebrouwen door AB Inbev, moet erop rekenen dat hij meer daarvoor betaalt. AB Inbev is de brouwer van onder andere het populaire Jupiler
 • Vanaf vandaag geldt in Brussel een lage-emissiezone (LEZ). De meest vervuilende auto’s mogen niet meer in het Hoofdstedelijk Brussels Gewest rondrijden. Wie dat toch doet, kan rekenen op een boete van 350 euro
 • Vervroegd op pensioen kan pas op latere leeftijd, 63 jaar met 41 loopbaanjaren op de teller
 • Elektronische identiteitskaarten worden mogelijk duurder (zal per gemeente verschillen)
 • De kilometerheffing in Vlaanderen en Wallonië wordt uitgebreid
 • Ook flexi-jobs in de kleinhandel (naast de horeca)
 • De provincies krijgen minder taken
 • Zieke zelfstandigen hebben voortaan al na twee weken recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (i.p.v. na een maand)

Nog meer veranderingen op de site van De Standaard.

België dubbelzinnig inzake Chinese investeringen

De Belgische overheid hanteert een dubbelzinnige houding tegenover Chinese investeringen, concludeert een pan-Europees onderzoek door de Europese denktank Network on China. Die dubbelzinnige houding maakt dat België minder Chinese investeringen verwelkomt dan het Europees gemiddelde.

               Cosco terminal in de haven van Zeebrugge (Cosco is Chinese rederij)

De Belgische regering staat in principe open voor Chinese investeringen, maar is bang voor politieke inmenging, aldus het onderzoek. Het geeft als voorbeeld het Chinese voornemen in 2016 om een aandeel te nemen in de Vlaamse netbeheerder  Eandis. Eandis stond daar welwillend tegenover. De Vlaamse regering wilde er niet aan vanwege angst voor politieke inmenging, maar kon zelf de Chinezen niet buiten houden.  Uiteindelijk was het de stad Antwerpen als een van de deelnemers in de intercommunale Eandis die nee zei. Om de economische bereidheid en de politieke angst met elkaar te verzoenen, stelt de denktank voor dat België een meer strategisch en compleet beleid bepaalt inzake Chinese investeringen.

Die investeringen bedroegen 300 miljoen euro in 2016 en 1,8 miljard euro sinds 2000, waarvan 70% in Vlaanderen plaatsvond. Ter vergelijking: de Chinese investeringen in Nederland sinds 2000 hadden een waarde van 5,6 miljard euro en in Ierland (dat qua inwoneraantal twee keer zo klein is als  België) 2,7 miljard euro.

Bron: L’Echo (dit is een vertaald artikel, L’Echo werkt met betaalde berichten)