België zo goed als zeker van tijdelijke zetel in VN Veiligheidsraad

Vrijdag vindt de stemming over twee nieuwe niet-permanente leden van de VN Veiligheidsraad plaats. Er zijn ook nog maar twee kandidaten over: België en Duitsland. Mathematisch is België dus zeker van opnieuw een zitje voor twee jaar vanaf 2019. Als het land vrijdag 8 juni minstens twee derde van de stemmen van de algemene vergadering van de VN behaalt (129 van de 193 lidstaten).

België heeft druk gelobbyd voor een plek in de VN Veiligheidsraad. Federaal premier Charles Michel is 48 keer naar het buitenland gereisd en heeft zo’n 200 bilaterale ontmoetingen gehad om zich maar van de steun van andere landen te verzekeren. Ook minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft zich er hard voor ingezet. Hij bezocht samen met koningin Mathilde o.a. New York (foto).

De laatste keer dat België tijdelijk lid was van de VN Veiligheidsraad ligt niet eens zolang achter ons. Dat was in 2007-2008. Voor de nieuwe periode heeft België vooral haar internationaal bemiddelende rol in de spotlight gezet om steun te verwerven.

Tijdelijk lid van de VN Veiligheidsraad klinkt mooi. De invloed die je als land daarin kunt uitoefenen, is toch enigszins beperkt. Niet alleen door het tijdelijke karakter, maar nog meer omdat je geen vetorecht hebt zoals de vijf permanente leden: de VS, Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië en China.

Bron: RTBF

Nieuwe Belgische wegcode op komst

Federaal minister voor Mobiliteit François Bellot (MR, foto) is bezig met het opstellen van een nieuwe Belgische wegcode. Deze zou vanaf 2021 van kracht moeten worden. Gedeelten uit de nieuwe wegcode zijn al uitgelekt en Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts reageert alvast tevreden.

De huidige wegcode is al 40 jaar oud en aan vervanging toe. Niet alleen is het verkeer veel meer in intensiteit toegenomen, er zijn ook nieuwe vervoersmiddelen bijgekomen die eveneens een plaats hebben gekregen in de nieuwe wegcode.

Wat vooral opvalt in de uitgelekte stukken is dat er veel aandacht is voor fietsers en gebruikers van moderne vervoersmiddelen als speedbikes en hoverboards. Zij mogen zich verheugen op meer verkeersrechten ten opzichte van automobilisten.

Voor automobilisten zelf verandert er verder niet zo heel veel. Het wordt wel verboden een rondpunt bij de eerste afslag te verlaten voor wie op het linkse vak rijdt. Voetgangers hoeven voortaan niet meer verplicht op een zebrapad over te steken als die binnen 30 meter afstand ligt. De afstand waarbij dat nog verplicht zal zijn, wordt teruggebracht tot 20 meter.

Alle uitleg inclusief een video bij VTM.

 

Kristof Calvo wil van België normaal land maken

Woensdag 16 mei verschijnt het nieuwe boek van Groen fractievoorzitter in het federale parlement Kristof Calvo, getiteld ‘Leve politiek’. Daarin heeft hij het over gelijkheid, samenleven in diversiteit en vooral doet hij voorstellen om het politieke bestel in België grondig te hervormen.

Archieffoto

Zijn meest vergaande voorstel is de zes parlementen en regeringen die nu in België bestaan (zie colofon aan rechterkant) te vervangen door één nationaal parlement en dus ook één nationale regering. Daarmee zou België dus zowaar een normaal land worden :-).

Calvo komt met zijn voorstel, omdat hij concludeert dat ‘al die parlementen en regeringen naast elkaar gewoon niet werken’. Zijn ideaal is één nationaal parlement dat zou moeten bestaan uit 200 parlementsleden. Naast de nationale aangelegenheden zou ieder parlementslid ook regionale bevoegdheden zoals cultuur en onderwijs moeten behandelen, aldus Calvo. Hij doet verder nog voorstellen voor een andere opzet van de verkiezingen en pleit voor de afschaffing van de staatssecretarissen. Staatssecretaris zou dan een ‘flexi-job’ worden, bijvoorbeeld in het geval van een crisis of een bijzondere uitdaging.

Worden zijn voorstellen ooit werkelijkheid? Dat valt zeer te betwijfelen. Het zou moeten gebeuren via nieuwe staatshervormingen. Daar komt bij dat Wallonië en Vlaanderen op twee verschillende snelheden opereren inzake bijvoorbeeld economische ontwikkeling en daarom vooral de N-VA het liefst helemaal van België af wil. En wat te doen met hoofdstad Brussel?

Op zijn uitgelekte voorstellen zijn nog geen Vlaamse, Brusselse of Waalse reacties gekomen.

Bron: Gazet van Antwerpen

Banenverlies bij Ikea in België en Nederland

Ikea schrapt in België en Nederland naar schatting een veertigtal banen. De ontslagen komen bij de ondersteunende diensten: personeelszaken, marketing en communicatie.

In totaal verdwijnen 150 banen bij de Zweedse retailer, voornamelijk in Zweden zelf. Reden voor de ontslagen is dat Ikea zich meer wil wapenen tegen de concurrentie van grote e-commercespelers.

Ikea voelt de hete adem van bedrijven als Amazon, Otto en Home24 in de nek. E-commerce is een tak van sport waarin de Zweden nu volop willen gaan investeren, onder andere door de uitbouw van de digitale diensten en de bouw van distributiecentra voor e-commerce.

Voor de winkels van Ikea in de Benelux hebben de ontslagen dus geen gevolg. Ook de werkgelegenheid in het Belgische dc te Winterslag blijft behouden.

Bron: Retail Detail België

Belgische begroting weer op koers

De federale regering heeft de afgelopen week de begroting voor 2018 nagelopen. De regering houdt vast aan haar engagement inzake armoedebestrijding en koopkrachthandhaving, maar trekt vooral extra geld uit voor veiligheid en justitie.

Federaal premier Charles Michel, archieffoto

Concreet is het volgende overeengekomen:

  • streven blijft het begrotingstekort te beperken tot 0,68% van het bbp tegen 2018
  • de loonkost op avondarbeid in de e-commerce gaat omlaag (de regering hoopt zo de e-commerce sector te stimuleren tot het scheppen van nieuwe werkgelegenheid)
  • mensen met een leefloon (= Vlaamse equivalent van Nederlandse bijstand) krijgen er 40 euro per maand bij
  • justitie en politie mogen nieuw personeel aanwerven, net als de staatsveiligheid
  • het aantal plaatsen in asielzoekerscentra wordt verder afgebouwd. Volgend jaar zouden er nog maar 16.600 moeten overblijven van de 35.000 op het hoogtepunt van de asielzoekerscrisis

En wie zal dat betalen? De regering mikt op extra inkomsten uit de strijd tegen sociale – en fiscale fraude.

Bron: VRT

 

Amnesty: België moet beter op eigen mensenrechtensituatie letten

Amnesty International Vlaanderen heeft haar zorgen geuit over de mensenrechtensituatie in eigen land. De organisatie is vooral bezorgd over de toestand in de gevangenissen, het antiterreurbeleid en de uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers (zoals recent de commotie inzake de Soedanezen).

De situatie in de Belgische gevangenissen krijgt al jaren kritiek, bijvoorbeeld van de EU. Ook Amnesty vraagt er jaarlijks aandacht voor. Wat het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers betreft, constateert de mensenrechtenorganisatie dat ook België ‘niet immuun is voor de Europese visie of retoriek die erop gericht is om zoveel mogelijk mensen buiten de grenzen te houden’.

België zou graag een tijdelijke zetel in de VN-Veiligheidsraad willen bemachtigen. Het advies van AI Vlaanderen luidt in deze: ‘Mensenrechten zijn daarbij een speerpunt. Het is vooral belangrijk dat die mensenrechten internationaal hoger op de agenda komen en dat België ook zelf het goede voorbeeld geeft, bijvoorbeeld door het stoppen van wapenleveringen aan Saoedi-Arabië die in Jemen ernstige mensenrechtenschendingen aanrichten.’ Aldus directeur van AI Vlaanderen (uiteraard is er ook een Waalse tak, maar die zal hetzelfde standpunt innemen) Wies De Graeve.

Bron: De Tijd

Bert Verhoef van Trekpleister naar Kruidvat België en Frankrijk

De Nederlander Bert Verhoef is per 1 maart de nieuwe topman van Kruidvat België en Frankrijk. Hij volgt in die functie Johan Boeijenga op die de holding A.S Watson, waar Kruidvat onderdeel van is, op die datum verlaat. Verhoef is nu nog algemeen directeur van Trekpleister, ook onderdeel van A.S. Watson. Daar wordt hij opgevolgd door de huidige commercieel directeur van Trekpleister Roland van den Berg.

Verhoef is al zijn hele werkzame leven, sinds 1999, actief binnen A.S. Watson. In België krijgt hij de verantwoording over 240 Kruidvat winkels. In Frankrijk is de keten nog niet echt overweldigend vertegenwoordigd. In 2016 opende een eerste proeffiliaal in Lille, net over de Belgische grens. Het is wel de bedoeling dat Verhoef de activiteiten in Frankrijk verder opvolgt en uitbreidt.  De omzet van Kruidvat in België bedroeg in 2017 423 miljoen euro.  In Nederland (920 winkels) en België samen trekken de winkels zo’n drie miljoen bezoekers per week.

De A.S. Watson Group is met ruim 14.000 winkels in 24 markten de grootste internationale drogeristerijgroep in Azië en Europa. De groep telt wereldwijd dertien retailmerken en maakt deel uit van het megaconglomeraat CK Hutchison Holdings Limited met hoofdkantoren in Hongkong.

Bronnen: Retail Detail België en Werken bij Kruidvat En een beetje Googlen

 

Lage economische groei en toch vooral positief economisch nieuws

Volgens de wintervooruitzichten van de Europese Commissie, bekendgemaakt door Europees Commissaris voor Economie Pierre Moscovici (foto), mag België dit jaar een economische groei verwachten van 1,8%. Dit is 0,1% hoger dan in 2017.

Een positieve economische groei dus, maar wel een van de langzaamste in Europa. Zo groeit de economie van Duitsland dit jaar met 2,3%, van Frankrijk met 2% en die van Nederland met 2,9%.

Waarom blijft de Belgische economische groei achter bij die van de buurlanden? ING econoom Peter Vanden Houte kan een drietal verklaringen bedenken. Ten eerste ging de Belgische economie minder hard achteruit tijdens de financiële crisis en is er dus ook minder sprake van een inhaalbeweging. Ten tweede heeft de Belgische regering minder geld beschikbaar om in de economie te pompen, omdat ze meer moet besparen dan de buurlanden om de begroting op orde te krijgen. Ten derde profiteert België weinig van het lage rente beleid van de Europese Centrale Bank, omdat Belgische gezinnen ondanks die lage rente toch hun geld op de spaarbankboekjes houden staan.

Ander goed economisch nieuws voor de regering Michel is dat de begroting precies op koers ligt, de werkloosheid zich op een dieptepunt bevindt en ook de inflatie aanzienlijk lager ligt dan in de afgelopen jaren. Al met al een mooi economisch rapport met het oog op de verkiezingen in 2019.

Bron: De Tijd

Belgen overleven steeds vaker kanker

Op deze Wereldkankerdag is er goed nieuws voor de Belgen met kanker: hun kans op overleven is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Dat zegt de Stichting tegen kanker.

België speelt een voortrekkersrol in het onderzoek naar therapieën tegen kanker. Radiotherapie, hormoontherapie, immuuntherapie. Op al deze vlakken zijn Belgische onderzoekers succesvol actief. Dat heeft ertoe geleid dat de overlevingskansen zijn gestegen. 59% van de mannen en 68% van de vrouwen met de diagnose kanker is na vijf jaar nog in leven.  In de laatste tien jaar hebben naar schatting 350.000 Belgen kanker overleefd.

Toch sterven ieder jaar nog circa 27.000 Belgen aan de ziekte. Reden voor de Stichting tegen Kanker om wetenschappelijk onderzoek financieel te blijven stimuleren.

Bron: De Morgen

 

 

Geen winststijging ING België

ING maakte vanochtend mooie winstcijfers bekend. Wereldwijd steeg de winst naar bijna vijf miljard euro. ING België deelt echter niet mee in de vreugde. In België was geen sprake van winststijging, maar van winstdaling.

De winst in België zakte van 1,2 miljard euro naar 876 miljoen euro. Belangrijkste reden hiervoor is de herstructurering die ING de komende jaren in België doorvoert en waarvoor geld opzij gezet moet worden.

Tegen 2021 moeten 3.000 van de in 2016 nog 9.000 banen bij ING België zijn geschrapt. Dit gebeurt zoveel mogelijk zonder ontslagen. Werknemers van 55 jaar en ouder krijgen een zak geld mee en mogen thuis blijven zitten. Werknemers van dochter Record Bank worden zoveel mogelijk ondergebracht als zelfstandigen bij ING. Record Bank verdwijnt dit jaar nog.

Behalve de kosten voor herstructurering is de lagere winst in België ook te wijten aan de lage interestvoet.

Op zich gaat het goed met ING in België. Het aantal klanten nam toe in 2017 en het volume aan uitstaande leningen nam met vijf miljard toe tot 97 miljard euro.

Bronnen: De Standaard, VRT, NOS