Spreken is zilver …

Vroeger waren politici nog bedachtzame, voornamelijk, heren die hun woorden weloverwogen uitten en (hopelijk) eerst nadachten over de gevolgen van een uitspraak voordat ze die bezigden. Tijden zijn veranderd, de maatschappij is veranderd en de politieke mores is veranderd. Niet ten goede, zoals Bart De Wever afgelopen week weer aantoonde.

Het gaat mij in deze column niet om een spelletje wie is goed en wie zat fout. Het gaat mij zuiver om het begrip timing. Niet onbelangrijk om dat een beetje in je vingers te hebben als politicus.

Gevoel voor timing kun je Bart De Wever in de regel niet ontzeggen. Iedere week weet hij de media wel een paar keer te halen met rake uitspraken. Zodanig dat ook ik er niet aan ontkom met regelmaat daarop terug te komen (meer dan mij lief is). Timing gecombineerd met menselijk inzicht en de wetenschap dat je beter even kunt zwijgen in bepaalde gevallen is een veel moeilijker te beheersen gave. Die beheerst De Wever duidelijk niet, getuige zijn tweet over de dood van de Koerdische peuter Mawda, want daar wil ik uiteraard naartoe deze week.

Zoals altijd zit er ook nu een kern van waarheid in die tweet. Ja, je kunt je afvragen of het verstandig was van de ouders van Mawda om weer een poging te ondernemen illegaal in Groot-Brittannië te geraken. Nadat een eerdere poging klaarblijkelijk al was gestrand en ze ook in Duitsland naar verluidt nul op het rekest hadden gekregen. Ik neem aan dat De Wever die info van zijn nimmer aflatende staatssecretaris voor Asiel en Immigratie Theo Francken doorgespeeld heeft gekregen, dus dat zal wel kloppen.

Dat zijn feiten waar je de ouders mee mag confronteren, zeker. Maar, moet dat nu? Twee weken na de tragische dood van hun dochter? Een overlijden die niet de directe schuld is van het feit dat ze illegaal in een koelwagen op een Belgische snelweg zaten op weg naar een gehoopt beter leven. Nee, de dood was het gevolg van een ongelukkige samenloop van omstandigheden waarbij je nog meer de bestuurder van die koelwagen als schuldige kunt aanwijzen. Hij was het die de politie probeerde te vermijden op zo’n manier dat er een schot viel dat, helaas, ongelukkig uitpakte. Zoals het er nu uitziet. Het onderzoek loopt nog.

Had De Wever niet beter zijn mond over verantwoordelijkheid kunnen houden totdat het onderzoek door het parket is afgerond? Pas dan kan ook worden bekeken wat moet gebeuren met de ouders en het overgebleven zoontje. Wat De Wever nu heeft gedaan, is extra zout in een wonde wrijven. Ga er maar vanuit dat ook de ouders zich zullen afvragen ‘wat als’ …Wat als ze niet die nacht in de koelwagen hadden gezeten.

Dan leefde Mawda nog en hadden we nooit van haar bestaan af geweten. De dood van de peuter heeft nu de minder mooie kanten van politici weer boven laten komen. Elkaar uitmaken voor pek en veren over de rug Mawda. Het mag wel wat minder dames en heren politici! De tijd mag dan vragen om gevatte, snelle reacties van uw kant: u zou het bekende spreekwoord vaker in acht moeten nemen dat spreken zilver is en zwijgen goud zolang zaken niet volledig zijn uitgeklaard. Zeker in kwesties aangaande leven en dood.

 

Politieke commotie over tweet Bart De Wever inzake dood peuter Mawda

N-VA partijvoorzitter Bart De Wever is weer eens de gebeten politieke hond nadat hij gisteravond een tweet de wereld inzond waarin hij stelde dat ook de ouders van de tweejarige Koerische peuter Mawda een grote verantwoordelijkheid dragen voor haar dood tijdens een politie onderschepping van een koelwagen waarin ze zaten, illegaal op weg naar Engeland.

Ouders van Mawda met oudere zoontje.

Zoals bekend, stierf het tweejarige meisje door een verdwaalde politiekogel. Afgeschoten door een agent op de bestuurder van de wagen, omdat deze gevaarlijk reed en niet wilde stoppen.

De Wever zei in de tweet dat ook de ouders een groot risico hebben genomen door illegaal te proberen Engeland te bereiken en dat niet voor de eerste keer. Daarom dragen zij volgens De Wever ook verantwoordelijkheid voor haar dood. De overige Vlaamse partijvoorzitters (links en rechts) vinden die tweet ‘niet opportuun’ en vragen voor sereniteit in deze kwestie. De Wever kaatst de bal terug door te zeggen dat juist hij kalm en feitelijk blijft en dat de overige partijen emotioneel reageren. ‘Het is niet de eerste keer dat men de dood van een kind instrumentaliseert om de open grenzen lobby te laten draaien’, aldus De Wever letterlijk voor de VRT-camera.

Ik kom in mijn column op zondag uitgebreid terug op deze kwestie!

‘Flip-flopperij’ De Wever inzake kernuitstap valt slecht bij CD&V en Open Vld

N-VA partijleider Bart De Wever heeft zijn coalitiepartners in de Vlaamse en federale regering, CD&V en Open VLD, weer eens tegen zich in het harnas gejaagd.  Dit keer met zijn uitspraak afgelopen woensdagavond dat hij twijfelt aan het realiteitsgehalte inzake de kernuitstap in 2025.

Archieffoto

De Wever zei letterlijk tijdens een debat georganiseerd door technologiefederatie Agoria: ‘Uit de fossiele brandstof stappen, uit de kernenergie stappen en de elektrificatie van het wagenpark allemaal tegen 2030 realiseren is niet realistisch op het vlak van bevoorrading en prijs.’

CD&V energiespecialist Robrecht Bothuyne verweet De Wever in een tweet ‘flip-flopperij’ in het energiedossier. Ook de Open Vld energiespecialist Frederik Schiltz was verbaasd over de uitspraken van De Wever: ‘De Wever speelt met de welvaart van de Vlaming. De kernuitstap uitstellen kost alleen maar geld’, volgens Schiltz.

Flip-flopperij mag je De Wever wel verwijten. In elk geval spreekt de N-VA niet met gelijke monden. Vlaams premier Geert Bourgeois, ook N-VA, gaat bijvoorbeeld voluit voor duurzame energie. Waarom De Wever dan telkens weer twijfels zaait, daar hebben Bothuyne en Schiltz wel hun gedachten over die je kunt lezen op de site van Knack.

Geen plaats voor keizer Bart anno 2018

Dat de geschiedenis ons veel kan leren, is algemeen bekend. Vooral, omdat de geschiedenis vaak de neiging heeft zich te herhalen. Gelukkig niet altijd. Anders zouden we in Antwerpen/Vlaanderen/België straks opgescheept zitten met keizer Bart (De Wever).

Dat De Wever een fascinatie heeft voor de geschiedenis van het oude Rome is zijn goed recht. Iedereen met een interesse in de geschiedenis heeft zijn of haar favoriete periode en uit elke periode vallen nuttige lessen te trekken. Lering trekken uit het verleden wil echter niet zeggen dat je ideeën/opvattingen van vroeger klakkeloos in de 21e eeuw moet willen implementeren, zoals hij lijkt te willen doen. Ook al waren de oude Romeinen net zo goed mensen met twee armen, twee benen en een stel hersenen: de maatschappij waarin zij leefden, was totaal verschillend van  de onze.

De Wever ziet dat anders en heeft grote bewondering voor keizer Claudius.  Claudius voerde een wijze integratiepolitiek en zou nooit zomaar vreemdelingen allerlei rechten geven die de Romeinse burgers genoten, is één van zijn recente stellingen. Deze wijsheid katapulterend naar het heden vervolgt De Wever: ‘Wij moeten vreemdelingen niet gelijk al onze westerse rechten verlenen. Laat ze deze eerst verdienen.’

Hij heeft een boek over Claudius op zijn nachtkastje liggen, citeert met foutloze uitspraak hele passages. Ik doe het hem niet na, maar er is een reden waarom het Latijn anno 2018 niet meer is dan een dode taal die voornamelijk nog gebruikt wordt door huisartsen om een onleesbaar recept neer te krabbelen. Het Romeinse rijk ging uiteindelijk ten onder aan invasies nadat het van binnenuit eeuwenlang was aangetast door slecht bestuur.

Dat lag natuurlijk niet aan Claudius persoonlijk, hij leefde ver voordat het Romeinse rijk uiteen viel, wel aan het systeem waarop het Romeinse rijk was gebouwd en waarvan Claudius net zo goed onderdeel was. De Romeinse staatsburgers genoten basisrechten, van een vrije democratie was echter geen sprake. Politieke macht was voorbehouden aan de elite. Educatie idem dito. Bart De Wever zou het in het oude Rome nooit tot burgemeester en partijleider hebben geschopt zonder te zijn opgegroeid in een gegoede familie.

Meer dan 2.000 jaar later ziet de wereld er compleet anders uit. Complexer, met meer verschillende volkeren dan de Romeinen ooit hadden kunnen bevroeden. Al die volkeren willen hun plekje op deze planeet veiligstellen. Hetzij op hun geboortegrond, hetzij elders. Dat daar regels en plichten voor nodig zijn, ben ik met De Wever eens. Dat we daarvoor het beleid van keizer Claudius maar hoeven te kopiëren, is klinkklare onzin. We hebben geen behoefte aan keizer Bart die zijn beleid stoelt op recepten uit een vergane glorie. Wat we nodig hebben, is een krachtdadig iemand die duidelijke hedendaagse lijnen uitzet. Dat kun je Bart. Doe het en laat die keizerlijke inspiraties van je achterwege. Je bent nota bene een republikein!

Lees ook: Te vrije interpretatie Romeinse geschiedenis door Bart De Wever

Bent u op zoek naar een journalist die columns/verhalen/artikelen over België voor uw medium kan schrijven? Kijk op de pagina Redactie voor meer info over mij!

 

Te vrije interpretatie Romeinse geschiedenis door Bart De Wever

Het is in België algemeen bekend dat Antwerps burgemeester en N-VA voorman Bart De Wever graag koketteert met zijn kennis over het Romeinse rijk. Vorige week deed hij dat nog bij de VRT, vandaag in een lang interview met het Franstalige magazine Wilfried. In beide gevallen was het onderwerp de bejegening  doorde oude Romeinen van vreemdelingen. Volgens De Wever kunnen wij wat dat betreft nog veel van de oude Romeinen leren.

Zo zouden de Romeinen nooit een ‘snel-Belgwet’ hebben ingevoerd en was het Rome onder keizer Claudius heel open tegenover vreemdelingen, zolang zij zich maar aanpasten aan de Romeinse mores. Dat zou men in België ook moeten toepassen, aldus De Wever.

Quatsch, zegt historicus Jeroen Wijendaele over die kritiek op de snel-Belgwet in Knack. Hij wijst erop dat in 212 na Christus keizer Caracalla een ‘snel-Romeinwet’ invoerde waardoor alle inwoners die zich op door de Romeinen gecontroleerd territorium bevonden in één klap Romeins staatsburger werden.

Volgens Wijnendaele valt de kennis van De Wever over het oude Rome te vergelijken met een portie frietjes van de MC Donald’s: te klein, te weinig en geen voldoening.

Lees het bericht over het interview van De Wever in Wilfried in De Standaard en het commentaar van Wijnendaele in Knack. Conditio sine qua non – nee: ik beheers het Latijn niet zoals De Wever, dit is in feite het enige – zal ik in mijn column op zondag ook terugkomen op Bart De Wever en zijn fascinatie voor het oude Rome.

Bart De Wever fluitend naar tweede termijn burgemeester Antwerpen

Het had nog spannend kunnen worden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen, 14 oktober. Het kartel van Groen en sp.a had het op papier de N-VA van Bart De Wever knap lastig kunnen maken, Samen. Samen is echter alweer uit elkaar gespat, dus Bart De Wever kan zich fluitend voorbereiden op een tweede termijn als burgemeester van Antwerpen.

Bron foto: N-VA

Politiek kan soms hard en gemeen zijn. Stonden Wouter Van Besien (Groen) en Tom Meeuws (sp.a) nog maar enkele maanden geleden zij aan zij bij de presentatie van hun kartel, dankzij een ‘ongeziene lastercampagne’ (dixit Meeuws) tegen Tom Meeuws zag het landelijke partijbestuur van Groen vanmiddag geen andere optie meer dan het kartel eigenhandig de nek om te draaien.

Was de laster tegen Meeuws terecht? Ook hij had banden in de vastgoedsector en dan moet je als pot niet de ketel (burgemeester De Wever) verwijten dat die zwart ziet ((te) nauwe banden met vastgoedprojectontwikkelaar waardoor de geur van vriendjespolitiek zou kunnen ontstaan). Geen slimme zet van Meeuws.

Heeft Meeuws ook nog eens gesjoemeld met financiën in zijn periode als bestuurder bij De Lijn zoals deze week naar buiten is gekomen? Meeuws ontkent en overweegt een juridische aanklacht tegen De Lijn. Iemand daarbinnen zou hem bewust zwart hebben willen maken.

Ondertussen leunt Bart De Wever ontspannen achterover. Samen hadden Groen en sp.a het hem nog knap lastig kunnen maken. Groen stond op flinke winst in de peilingen. Samen met het erachteraan huppelende sp.a kwamen ze toch dicht in de buurt van zijn N-VA, dat weliswaar wat aan populariteit inboet, maar nog altijd de grootste partij lijkt te worden in Antwerpen. Groen zal solo niet genoeg stemmen behalen om hem nog te verontrusten. Bovendien is ook Groen is niet ongeschonden uit Samen gekomen en zullen ze nu eerder stemmen gaan verliezen.

Samen. Het was een leuk idee, maar het leidde tot een vroegtijdige scheiding met verlies voor beide partijen. En Bart De Wever is de lachende derde.

 

Regering Michel valt (nog) niet

Ondanks alle hoogspanning en forse uitspraken die gisteren en vandaag zijn gemaakt over de positie van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken lijkt de val van de regering Michel (voorlopig) niet aan de orde.

N-VA partijvoorzitter Bart De Wever laat zijn partijgenoot Francken niet vallen – ‘nu niet, morgen niet, overmorgen niet-‘  zei hij gisteravond. ‘Hij doet een moeilijke job en dan moet je hem niet in de rug schieten.’ Als de overige regeringspartijen Francken weg willen hebben, stapt N-VA uit de regering, liet hij verder weten.

Premier Michel was niet blij met deze uitspraken en verkondigde vanochtend op de Waalse tv dat ‘hij zich niet laat chanteren’. Michel wacht het speciale onderzoek naar de uitzetting van de Soedanezen, de bron van alle commotie, dat in de loop van deze maand bekend moet worden af. Alle media terug naar De Wever. Wat vindt hij van deze uitspraak van de premier? ‘Ik chanteer niemand, ik zeg alleen waar het op staat.’

En de overige regeringspartijen? Die proberen de commotie te sussen. CD&V zal niet vragen om het vertrek van Francken, verklaarde partijvoorzitter Wouter Beke. ‘Ontslag Francken en vervroegde verkiezingen zijn niet aan de orde.’ Hij had wel vorige week nog gehint dat Francken zelf ontslag had moeten nemen.

Partijvoorzitter Gwendomyn Rutte, Open VLD, liet dan weer via Twitter weten dat haar partij gewoon verder wil gaan met regeren, ‘omdat de mensen in dit land dat van ons verwachten’.

Conclusie na een kleine 24 uur crisispolitiek: de sfeer binnen de federale is nog steeds om te schieten, maar dat is die al regelmatig vanaf het begin. Niemand heeft er echter belang bij om de regering te laten vallen, zeker niet dit jaar (gemeenteraadsverkiezingen). Dus iedereen doet zijn best om deze crisis de kop in te smoren. Maar wat als het onderzoek naar Francken is afgerond en heel erg negatief over hem is?

De politici proberen de boel nu te sussen, maar de vulkaan blijft nog wel even op uitbarsten staan.

Politici om op te letten in 2018: Kris Peeters

In deze onregelmatige serie portretten introduceer ik voor de onwetende Nederlandse bezoeker van deze site Belgische politici die een belangrijke rol gaan spelen in 2018 (en eventueel 2019). Om te beginnen federaal minister van Werk, Economie en Consumenten Kris Peeters.

Kris Peeters is minister voor de christendemocraten van CD&V. Voordat hij in de federale regering stapte, was hij de Vlaamse premier. Voordat hij de politiek inging, was hij o.a. advocaat en tien jaar lang het gezicht van ondernemersorganisatie Unizo.

CD&V is verwant aan het Nederlandse CDA. CD&V kan zowel met links als met rechts uit de voeten. Alhoewel het met rechts, N-VA, met regelmaat schuurt. Kris Peeters is één van de mannen die N-VA om de zoveel tijd op de vingers tikt.

Toch is hij niet anti N-VA, naar zijn eigen woorden heeft hij niets tegen N-VA an sich en vindt hij dat N-VA voorman Bart De Wever goed werk levert in Antwerpen. Dat zijn toch ook vooral mooie woorden voor de bühne. Want, Peeters is voor CD&V in de running om burgemeester van Antwerpen te worden en dat zal N-VA weten.

Niet dat hij enige kans maakt. De christendemocraten hebben nog nooit de burgemeester in Antwerpen geleverd. De partij schommelt deze eeuw steeds tussen de 5 en 10% stemmen van het Antwerpse electoraat. Maar, met dat percentage kunnen ze wel andere partijen aan een meerderheid helpen. Voor het De Wever tijdperk bestuurden ze de stad samen met de sociaaldemocraten van sp.a waarbij ze de belangrijke portefeuille van de Antwerpse haven hadden. Nu zitten ze samen met N-VA en de liberalen van Open VLD in het stadsbestuur. Nog steeds met de haven in hun portefeuille.

Wat gaat Peeters doen met CD&V na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober? Weer in zee met De Wever of switcht hij naar het samenwerkingsverband tussen Groen en sp.a? Peeters wil ‘andere accenten’ tijdens een volgend bestuur. Daarmee geeft hij indirect aan dat hij toch kritiek heeft op het huidige beleid van het college. Kritiek die hij ook openlijk uit.

Op landelijk niveau zit CD&V eveneens enigszins verveeld met de N-VA in de federale regering. Ook in zijn rol als minister schuwt Peeters de kritiek op N-VA daarin niet. Wat dat gaat betekenen voor een eventuele regering Michel II in 2019, als Michel I de eindstreep haalt, kunnen we al enigszins afleiden na de gemeenteraadsverkiezingen, mits die redelijk verlopen voor CD&V en Peeters.

Houdt hem dus in de gaten! Kris Peeters is één van de politieke sleutelfiguren die 2018 mede gaan bepalen.