Steeds meer Belgische werknemers langdurig ziek

De afgelopen tien jaar is het aantal langdurig zieke Belgische werknemers gestegen. Bleef een werknemer in 2008 nog gemiddeld 9,4 dagen per jaar ziek thuis, in 2017 was dat 12,1 dag. Deze en andere cijfers maakte SD Worx, internationaal Human Resourses dienstverlener en sociaal secretariaat met hoofdzetel in België, vandaag bekend.

 

Volgens SD Worx is het percentage werknemers dat tussen een maand en een jaar ziek thuis zit de afgelopen tien jaar met 31,4% gestegen. Het jaar 2017 liet een piek zien van 11,7%. Het gaat dan steeds om werknemers in de privésector.

Ondanks de langere afwezigheid is het niet zo dat Belgen meer zijn gaan verzuimen van hun werk. In 2008 verzuimde 59,95% van de Belgische werknemers minstens één dag per jaar. In 2017 bedroeg dat percentage 61,7%.

Het verzuim door een zieke voltijds werknemer kostte een Belgisch privébedrijf in 2017 gemiddeld 1.010 euro.

Bron: vertaling uit Le Soir, maar het is vast ook op de Vlaamse internetmedia terug te vinden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *