Nog veel werk aan de winkel in Wallonië

Woensdag 23 mei maakte Waals premier Willy Borsus de staat van Wallonië op in het Waalse parlement.Hoe doet Wallonië het op economisch gebied? Hoe is het gesteld met de welvaart en het welzijn van de Walen? Met het milieu? Conclusie: het is allemaal nog niet goed en de regering heeft nog veel werk te verzetten.

Het goede nieuws is dat het aantal werklozen in Wallonië in 2017 tot onder de 200.000 personen is gedaald. Het slechte nieuws is dat slechts 63,2% van de beroepsbevolking werkzaam is tegenover 73% in Vlaanderen. Bovendien blijft het Waalse werkloosheidspercentage twee keer zo hoog als in Vlaanderen en de omringende regio’s (Brussel, Nederlands Limburg).

Met de Waalse export gaat het wel goed. Die groeide in 2017 met 8,4% ten opzichte van 2016. Er werd voor meer dan 40 miljard euro geëxporteerd. Gemiddeld genomen, doet Wallonië het ongeveer even goed als Vlaanderen. Het bruto nationaal product van Vlaanderen ligt dan weer wel meer dan twee keer zo hoog (de Vlamingen zijn dan ook met twee keer zo veel).

Met de bestrijding van de armoede in Wallonië gaat het niet best. 26% Van de Walen leeft op de armoedegrens. In Vlaanderen is dat ‘maar’ 15%. Bovendien bevindt 8,1% van de Walen zich in een financieel erbarmelijke situatie.

De uitstoot van CO2 in Wallonië is aan het dalen, maar de regering zal alle zeilen bij moeten zetten om haar eigen doelstellingen en die van het klimaatakkoord van Parijs te kunnen halen. Ook positief is de afname van fijnstof.

Lees de hele verklaring van Borsus met deze en nog veel meer cijfers in dit document (en français, bien sur).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *