Marc Van Peel neemt in oktober afscheid van Antwerpse politiek en Port of Antwerp

Antwerpens havenschepen Marc Van Peel (CD&V) stelt zich niet meer herkiesbaar voor de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. Dat maakte hij vandaag bekend. Dit houdt automatisch in dat hij na die 14e oktober ook geen havenschepen meer zal zijn, aangezien deze benoemd wordt na de verkiezingen. Van Peel was onafgebroken havenschepen sinds 2001.

Onder zijn leiding maakte de haven van Antwerpen een forse groei door tot de op een na grootste haven van Europa. Het moet alleen Rotterdam voor zich dulden wat de containeroverslag betreft.

Tijdens zijn jaren als voorzitter van de Raad van Bestuur groeide de haven niet alleen flink  wat overslag betreft. Ook ruimtelijk breidde de haven behoorlijk uit. Zo werd bijvoorbeeld de Kieldrechtsluis in bedrijf genomen waarlangs schepen de dokken op Linkeroever kunnen binnenvaren. De sluis is  zo wijd dat ook de breedste containerschepen erdoorheen kunnen varen.  En de uitbreidingsplannen van de haven zijn nog niet opgedroogd.

Van Peel gaat na oktober genieten van zijn pensioen. Wie hem als havenschepen gaat opvolgen, hangt af van de verkiezingsuitslag en de collegevorming daarna. Aangezien het niet ondenkbaar is dat CD&V terug in het college komt (partij vervult normaal een sleutelpositie om een meerderheid te kunnen vormen), zou de post opnieuw naar een CD&V-er kunnen gaan.

Bron: Gazet van Antwerpen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *