Kristof Calvo wil van België normaal land maken

Woensdag 16 mei verschijnt het nieuwe boek van Groen fractievoorzitter in het federale parlement Kristof Calvo, getiteld ‘Leve politiek’. Daarin heeft hij het over gelijkheid, samenleven in diversiteit en vooral doet hij voorstellen om het politieke bestel in België grondig te hervormen.

Archieffoto

Zijn meest vergaande voorstel is de zes parlementen en regeringen die nu in België bestaan (zie colofon aan rechterkant) te vervangen door één nationaal parlement en dus ook één nationale regering. Daarmee zou België dus zowaar een normaal land worden :-).

Calvo komt met zijn voorstel, omdat hij concludeert dat ‘al die parlementen en regeringen naast elkaar gewoon niet werken’. Zijn ideaal is één nationaal parlement dat zou moeten bestaan uit 200 parlementsleden. Naast de nationale aangelegenheden zou ieder parlementslid ook regionale bevoegdheden zoals cultuur en onderwijs moeten behandelen, aldus Calvo. Hij doet verder nog voorstellen voor een andere opzet van de verkiezingen en pleit voor de afschaffing van de staatssecretarissen. Staatssecretaris zou dan een ‘flexi-job’ worden, bijvoorbeeld in het geval van een crisis of een bijzondere uitdaging.

Worden zijn voorstellen ooit werkelijkheid? Dat valt zeer te betwijfelen. Het zou moeten gebeuren via nieuwe staatshervormingen. Daar komt bij dat Wallonië en Vlaanderen op twee verschillende snelheden opereren inzake bijvoorbeeld economische ontwikkeling en daarom vooral de N-VA het liefst helemaal van België af wil. En wat te doen met hoofdstad Brussel?

Op zijn uitgelekte voorstellen zijn nog geen Vlaamse, Brusselse of Waalse reacties gekomen.

Bron: Gazet van Antwerpen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *