Krapte op Belgische arbeidsmarkt

Steeds meer vacatures geraken niet ingevuld door krapte op de Belgische arbeidsmarkt. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) vreest daarom voor stijgende loonkosten, wat de concurrentiepositie van Belgische bedrijven geen goed zou doen.

Vorig jaar telde de Vlaamse Dienst Arbeidsbemiddeling (VDAB, in Nederland UWV) 260.000 aangemelde vacatures, een record. Eind november stonden daarvan nog 41.000 vacatures open. Met een Vlaams werkloosheidspercentage van 7% (= 200.000 mensen) zouden die openstaande vacatures cijfermatig makkelijk ingevuld moeten kunnen worden. Maar, zoals vaker sluiten vraag en aanbod niet op elkaar aan.

De werkgevers vragen dan ook dat de Vlaamse regering meer doet om werklozen te activeren en dat het onderwijs beter gaat aansluiten op de noden van de arbeidsmarkt. Zelf steken ze de hand ook in eigen boezem: ‘De witte raaf die aan alle criteria van een vacature voldoet, bestaat niet meer’, luidt het.

Aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt is één ding. Wat de VBO niet aanhaalt, is de discriminatie op de arbeidsmarkt. Zo vinden allochtonen veel moeilijker een baan, ook de hoger opgeleiden. Om over mensen met een beperking maar te zwijgen. Last but not least: de kennis van het Frans is in Vlaanderen de laatste jaren achteruit gegaan. Voor veel administratieve en commerciële functies is een parate kennis van het Frans noodzakelijk.

Bron: De Tijd (samenvatting betalend artikel) en eigen ervaringen (laatste alinea)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *