Koning en federaal premier zien 2018 wel zitten

Koning Filip hield vandaag zijn jaarlijkse nieuwjaarstoespraak voor de hoogste vertegenwoordigers van het land. Hij is optimistisch over het jaar 2018, maar plaatste wel enkele kanttekeningen. Eenzelfde geluid was te horen bij federaal premier Michel.

Koning Filip

Koning Filip benadrukte het belang van een gelijke verdeling van de economische welvaart, nu de economie in Europa en België weer opbloeit. ‘Niemand mag zich in de steek gelaten voelen voelen’, aldus Filip.

Filip wees ook op de diversiteit van de Belgische samenleving. Een diversiteit die volgens hem juist bijdraagt aan stabiliteit. Stabiliteit die België ook moet blijven zoeken in de EU. Hij hoopt dat Brussel zijn rol kan blijven spelen als Europese hoofdstad.

Premier Charles Michel was ook positief gestemd, maar zag ook wel enkele beren op de weg. De huidige krapte op de arbeidsmarkt moet volgens hem dringend worden aangepakt. De juiste man of vrouw moet bij de juiste job komen.

Wat Michel zorgen baart, is het gebruik van sociale media om je ongenuanceerde mening aan mensen of gemeenschappen te uiten. ‘Ontoelaatbaar’, aldus Michel.  Die ten slotte ook een indirecte sneer uitdeelde naar zijn tweetende staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. Snel reageren met een tweet is volgens Michel niet slim: ‘Het gevoel dat alles snel moet gebeuren leidt al te vaak tot reacties op basis van perceptie of foute informatie. Het debat moet gevoerd worden op basis van feiten en argumenten.’

Bron: VRT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *