Federale regering staat voor moeilijke rekensom

Eind deze week moet de regering Michel gaan beginnen met de begrotingscontrole voor 2018. Dat belooft een moeilijke rekensom te worden, weet De Tijd. De krant schrijft dat er een gat is van 1,4 miljard euro.

Hoe gaat premier Charles Michel dit keer de begroting toch rond krijgen?

De krant heeft het rapport van het monitoringcomité in kunnen kijken. Dit comité bestaat uit een groep topambtenaren die de begroting opvolgt. Zij constateren dat het structureel tekort van de federale overheid tot 4,5 miljard is opgelopen, 1,4 miljard meer dan eind 2017 begroot. Het comité noemt verschillende oorzaken voor het ontstane gat.

Als eerste had de regering voor haar begroting 2018 de Europese begrotingseisen links laten liggen, om de economische groei niet in de weg te zitten. In plaats van structurele maatregelen, nam de regering hapsnap maatregelen en boekte ze alvast 368 miljoen euro als ‘conjuncturele meevaller’ in. Het monitoringcomité heeft door dat bedrag een streep gehaald.

Een andere oorzaak van het gat is een groter dan verwacht tekort in de sociale zekerheid en minder rendement van besparingen in diezelfde sociale zekerheid. Een laatste oorzaak is een door de regering te ruim ingeschatte opbrengst van opgelegde boeten aan bedrijven om ze zo te dwingen sneller vooraf te betalen.

Of de regering in dit verkiezingsjaar (gemeenteraadsverkiezingen, opmaat voor federale verkiezingen in 2019) echt hard wil ingrijpen, valt te bezien. Het monitoringcomité komt de regering echter tegemoet. Het heeft ook scenario’s doorgerekend waarin de regering minder hoeft te snijden. Als de regering het structureel tekort op hetzelfde niveau wil houden als in 2017, moet 734 miljoen worden gevonden. Michel en co kunnen voor dit tweede scenario kiezen, maar moeten wel rekening houden met Europa dat elk jaar een verbetering in de begrotingen van alle Belgische regeringen tezamen wil zien van 2,7 miljard. En juist die gezamenlijke begroting is in een jaar tijd met 1,3 miljard verslechtert. Eigenlijk zou er dit jaar dus vier miljard door alle regeringen gezamenlijk moeten worden bezuinigd.

Bron: De Tijd

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *