Ex N-VA leden komen met plan voor Brussel

De N-VA streeft naar een onafhankelijk Vlaanderen. Dat staat nog steeds in de statuten. Wanneer een onafhankelijk Vlaanderen een feit kan zijn, hangt onder andere af van de vraag wat te doen met het Brussels Gewest dat gedeeltelijk door Vlamingen en Walen wordt bestuurd (Brussel is officieel de hoofdstad van Vlaanderen). Ex N-VA leden Hendrik Vuye en Veerle Wouters (die het communautaire beleid van Bart De Wever niet concreet genoeg genoeg vinden) komen met een plan in hun boek ‘Vlaanderen voltooid. Met of zonder Brussel?’

Hendrik Vuye (l) en Veerle Wouters (r)

Het grote probleem bij een eventuele opsplitsing van België in een onafhankelijk Vlaanderen en Wallonië is de hoofdstad Brussel. In de Brusselse Gewestregering (die behalve over Brussel ook over alle zogenaamde faciliteitsgemeenten beslist inzake bijvoorbeeld onderwijs, sociale zekerheid, cultuur etc.) hebben Walen en Vlamingen op papier evenveel voor het zeggen. Dat gebeurt echter niet van Vlaamse kant, constateren Vuye en Wouters.

Zij menen dat de Vlaamse regering Brussel los heeft gelaten en dat het contact tussen Vlamingen en Brusselaars daardoor verwatert. Daardoor zouden de Brusselaars nu aan ‘cherry picking’ doen en alleen die Vlaamse voorzieningen eruit plukken die voor hen interessant zijn.

Om de Brusselaars zich weer meer verwant te laten voelen met Vlaanderen zou volgens Vuye en Wouters één Vlaamse minister in Brussel een Brusselaar moeten zijn die ook in de Vlaamse regering zetelt. De eerste zes Vlaamse verkozenen in het Brussels parlement zouden ook automatisch in het Vlaams parlement moeten zetelen.

Deze stappen zijn volgens Vuye en Wouters nu al mogelijk. De Walen hebben soms ook dezelfde ministers in zowel de Brusselse als Waalse regering.

Met dit voorstel komt een onafhankelijk Vlaanderen niet per se dichterbij, erkennen de politici. Maar zo kunnen de Brusselse Vlamingen wel meer invloed uitoefenen en kleur bekennen, want uiteindelijk zullen ze moeten kiezen waar ze bij willen horen als de splitsing van België een feit is: Vlaanderen of Wallonië.

Bron: De Tijd

2 thoughts on “Ex N-VA leden komen met plan voor Brussel”

  1. Nu niet direct een radicaal idee. Ik begrijp dat deze ex N-VA’ers het dus ook niet weten. Misschien is er geen oplossing voor Brussel behalve een soort Washinton DC constructie in een Confederatie van Wallonië en Vlaanderen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *