Bruno De Lille optimistisch over Brussel

In 2017 waren er problemen met vandalisme plegende jongeren in Brussel. De werkloosheid is er nog altijd hoger dan in de rest van België en de woningmarkt kan de toewas nieuwe Brusselaars niet aan. Toch ziet Bruno De Lille, fractievoorzitter van Groen/Ecolo in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de toekomst niet somber in voor de hoofdstad.

In een opiniërend artikel in Knack ontkent hij de Brusselse problemen niet. Maar, hij komt ook met oplossingen. Volgens De Lille moeten vooral twee zaken dringend veranderen.

Hij constateert bij niet-Brusselaars een ‘afkeer en angst voor de hoofdstad’.  De Lille wil dat de rest van Vlaanderen van die angst afgeraakt en dat er een metropolitane samenwerking op gang komt. Zo kun je iets doen tegen de Brusselse schooluitval en werkloosheidsgraad onder jongeren, is zijn overtuiging. Ook zouden nieuwkomers meer over de Brusselse randgemeenten, op Vlaams grondgebied, moeten worden verspreid. Al beseft hij dat die nieuwkomers juist zelf voor Brussel stad kiezen.

Voor De Lille is de benaming ‘hellhole’ voor Brussel dus onterecht. Het zal echter nog veel massage bij de Vlamingen vergen om hun negatieve beeld van Brussel weg te nemen, alle positieve ontwikkelingen die hij in het artikel opnoemt ten spijt. Daar komt bij dat Brussel een vreemd politiek gedrocht blijft met een gezamenlijk bestuur door Vlamingen en Walen op 50/50 basis, terwijl het aandeel Nederlandstaligen er al decennia afneemt en onder de 10% ligt. Het lijkt erop dat de Vlamingen wel de vinger in de politieke pap willen houden, maar verder hun handen niet eraan vuil willen maken.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *