Boekhouding Staatsveiligheid niet meer geheim

Wat spookt de Belgische Staatsveiligheid uit met haar budget? Niemand die het tot voor kort wist. Uiteraard zijn haar operaties veelal geheim, maar wat ze kosten, was evenmin bekend. Er was niemand die er financiële controle op uitoefende. Tot nu. Het Rekenhof mag de uitgaven, tot op zekere hoogte, voortaan inkijken.

De Staatsveiligheid heeft zelf aan het Rekenhof gevraagd om de boeken voortaan in te komen kijken. Dit gebeurde nadat een wettelijk kader was gecreëerd voor een verantwoord uitgavenbeleid.

Het Rekenhof krijgt niet iedere uitgave tot op de eurocent onder ogen. Ze mogen zich informeren over bepaalde operaties en bronnen. Alle informatie die het werk van de Staatsveiligheid in gevaar zouden kunnen brengen, blijft geheim.

De Dienst voor de Veiligheid van de Staat/Sûreté de l’Etat, zoals de volledige naam luidt, valt onder de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie en is de enige burgerlijke geheime dienst van België. De dienst focust zich op extremisme, terrorisme, georganiseerde misdaad en radicalisme. Het hoofdkantoor staat in Brussel. Er zijn drie afdelingen in Vlaanderen (Antwerpen, Hasselt en Gent) en drie in Wallonië (Mons (= Bergen), Luik en Charleroi). Hoeveel werknemers Staatsveiligheid in dienst heeft, valt niet zomaar te achterhalen (hé, geheime dienst!). FOD Justitie telde in 2016 in totaal iets meer dan 21.000 werknemers.

Bronnen: De Tijd, Wikipedia en FOD Justitie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *