Belgische begroting weer op koers

De federale regering heeft de afgelopen week de begroting voor 2018 nagelopen. De regering houdt vast aan haar engagement inzake armoedebestrijding en koopkrachthandhaving, maar trekt vooral extra geld uit voor veiligheid en justitie.

Federaal premier Charles Michel, archieffoto

Concreet is het volgende overeengekomen:

  • streven blijft het begrotingstekort te beperken tot 0,68% van het bbp tegen 2018
  • de loonkost op avondarbeid in de e-commerce gaat omlaag (de regering hoopt zo de e-commerce sector te stimuleren tot het scheppen van nieuwe werkgelegenheid)
  • mensen met een leefloon (= Vlaamse equivalent van Nederlandse bijstand) krijgen er 40 euro per maand bij
  • justitie en politie mogen nieuw personeel aanwerven, net als de staatsveiligheid
  • het aantal plaatsen in asielzoekerscentra wordt verder afgebouwd. Volgend jaar zouden er nog maar 16.600 moeten overblijven van de 35.000 op het hoogtepunt van de asielzoekerscrisis

En wie zal dat betalen? De regering mikt op extra inkomsten uit de strijd tegen sociale – en fiscale fraude.

Bron: VRT

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *